Regional biblioteksplan ger länets invånare bästa möjliga service

By on 14 december, 2021

Region Örebro läns biblioteksplan har reviderats för att säkerställa att den är aktuell samt att den matchar de behov och önskemål som kommit fram i spåren av pandemin. Den nu gällande planen har uppdaterats för att länets invånare även fortsättningsvis ska kunna erbjudas bästa möjliga service.

”Biblioteken är en grundpelare för både kulturen och folkbildningen. Folkbiblioteken är genom sin spridning i alla kommuner tillgängliga för det stora flertalet invånare. Biblioteken är av stor betydelse för demokratin genom att de ger allmänheten kostnadsfri åtkomst till det fria ordet”, säger Torbjörn Ahlin (C) – ordförande i Region Örebro läns kulturnämnd i ett pressmeddelande.

De uppdateringar som gjorts i planen är i många fall kopplade till det utvecklingsarbete som har genomförts – och också ska genomföras – inom biblioteksverksamheten och läsfrämjandet efter pandemin. Bland annat säger planen numera att nya metoder för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter inom biblioteksområdet ska utforskas med ett särskilt fokus på demokrati, läs- och litteraturfrämjande, digitalisering och relevans.

”Region Örebro län har till uppgift att stödja biblioteken i länet med bland annat kompetensutveckling. Därför är den nya regionala biblioteksplanen mycket viktig”, säger Torbjörn Ahlin.

Örebro bibliotek ska höja digitala kompetensen i länet

Region Örebro läns kulturnämnd har beviljat 101.000 kronor till Örebro bibliotek för att samordna en utbildningsserie i digital verksamhetsutveckling för länets folkbibliotekspersonal. Genom workshops med forskare och föreläsare vill Örebro bibliotek etablera en grund för vad som ska ingå i folkbibliotekens digitala uppdrag och en riktning för verksamheternas digitala utveckling.

Insatserna har till syfte att leverera god service åt användare och besökare samt öka samverkan mellan länets folkbibliotek i digitala frågor. Målgrupper är medarbetare på länets folkbibliotek och folkbibliotekens användare

Ny regional kulturplan på gång för 2024-2027

Hösten 2021 påbörjas Region Örebro läns kulturnämnd arbetet med att ta fram en ny kulturplan som ska gälla 2024- 2027. Kulturnämnden ska besluta om den politiska inriktningen på nämnden i februari 2022. Under 2022 sker dialoger med kulturaktörer, kommuner, civilsamhälle och andra samhällsområden. Våren 2023 ska planen ut på remiss för att kunna beslutas om hösten 2023.

Kultur | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login