Regional satsning för att locka fler filmproduktioner till Örebro län

Av på 24 mars, 2022
"Lantisar" är en svensk dramafilm som producerats av Malin Dahl och Johnny Wernersson på Backa Studios i Vedevåg.
Bild: LindeKultur

Lokala produktionsbolag som Backa Studios i Vedevåg ska få lättare att finansiera och genomföra sina filmproduktioner. Och andra produktionsbolag ska lockas till Lindesberg för sina inspelningar som exempelvis ”Dystopia”.

Örebroregionen lämpar sig synnerligen väl för filminspelningar vilket är något som Region Örebro läns kulturnämnd vill utnyttja. 

Från och med i år kommer kulturnämnden därför att avsätta ett årligt utvecklingsstöd om 800.000 kronor att fördela till olika filmaktörer inom professionell filmproduktion i länet. 

”Vårt län ligger geografiskt rätt i förhållande till storstadsregionerna vilket gör att det är lätt att ta sig hit. I länet finns dessutom en uppsjö av inspelningsplatser och här finns redan i dag en härlig mix av etablerade och lovande filmare. Potentialen för att kunna locka större professionella produktioner till länet är därmed väldigt god”, säger Torbjörn Ahlin (C) – ordförande i kulturnämnden i ett pressmeddelande.

Det var i fjol som kulturnämnden startade en utredning för att ta reda på hur möjligheterna att utveckla den professionella filmverksamheten i Örebro län ser ut. När nu utredningen är färdig står det klart att Örebroregionen med fördel kan väljas som skådeplats när det är dags för filminspelningar redan i dag men också att det finns saker som kan bli bättre.

”När det gäller förbättringar ser vi ser till exempel att det är många inom branschen som efterlyser en regional stödstruktur i syfte att underlätta dels konstnärlig utveckling, dels olika typer av samarbeten. Det är något vi nu vill åtgärda”, säger Inga-Britt Ritzman (S) – vice ordförande i kulturnämnden.

Utredningen föreslår en stegvis satsning som inleds med det ekonomiska stöd om 800.000 som ska ge regionala filmproducenter möjlighet att utveckla en idé till ett projekt med potential att locka offentliga och privata finansiärer. Nästa steg är att regionala och externa filmproducenter ska kunna ingå samproduktionsavtal med Region Örebro län. För att kunna ta det steget beslutade nämnden, vid sidan av det ekonomiska utvecklingsstödet, att ta fram ett förslag för hur Region Örebro län ska kunna fördela samproduktionsmedel för film med start år 2024.

”Dagens beslut skapar stabilitet både för länets filmarbetare och för de kreativa näringar som berörs av produktionerna. Det bidrar också till att skapa förutsättningar att locka ännu större filmproduktioner till Örebro län”, säger Malin Silén (KD) – ledamot i kulturnämnden.

En rimlig målsättning med satsningen på ökad filmproduktion i länet är att minst en långfilm eller tv-serie årligen ska produceras i Örebro län.

Regional satsning som gäller hela Örebro län

Den regionala satsningen gäller hela Örebro län, betonade Jerry Eriksson – utvecklingsledare för film på Region Örebro län – när satsningen presenterades i augusti 2021. ”Vi gör ingen skillnad på stad eller landsbygd även om de flesta som arbetar med film bor i Örebro”.

”Därför är Backa Studios i Vedevåg (som producerat långfilmen ”Lantisar” självfallet inräknade bland dem som på sikt förhoppningsvis ska få lättare att finansiera och genomföra sina produktioner. Och i Stråssa huserar Batalj Event som har haft flertalet filminspelningar hos sig (bland annat TV-serien ”Dystopia”) och har fler på ingång. De och platsen de förfogar över är ju också intressant såklart i en sådan här utredning”, enligt Jerry Eriksson.

Kultur | Örebro län
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in