Regionråd Irén Lejegren gästar EU-kommissionär för samtal om livsmedel

By on 19 mars, 2019

I dag reser Irén Lejegren (S), regionråd och ledamot i AER:s byrå, till Bryssel för att i morgon träffa EU-kommissionär Vytenis Andriukaitis. På mötesagendan står ett samtal om en hållbar, hälsosam och säker livsmedelsproduktion.

AER, Assembly of European Regions, är det största fristående nätverket för regioner i Europa. Inom nätverket diskuterar medlemmarna gemensamma projekt och utbyter erfarenheter. Under de senaste åren har AER haft fokus på bland annat livsmedelsförsörjningen, en fråga där Region Örebro län ligger i framkant.

Som offentlig aktör är det viktigt att vi inom Region Örebro län gör vad vi kan för att gynna en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel så väl inom som utanför länet, säger Irén Lejegren.

Konkurrenskraftig livsmedelskedja
Ryktet om Region Örebro läns arbete har nu spridit sig till EU:s huvudkontor i Bryssel där Vytenis Andriukaitis, EU-kommissionär med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet, håller till.

– Han har bjudit in mig för att prata om livsmedel med ett särskilt fokus på livsmedelssäkerhet, vilket är bra. Det är en viktig fråga som kräver en gemensam EU-linje, säger Irén Lejegren.

Men hon kommer också att ta tillfället i akt att belysa andra aspekter av livsmedelsfrågan.

Ska vi kunna fortsätta utvecklingen av en konkurrenskraftig livsmedelskedja som är globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att arbeta inom måste vi jobba brett, säger hon.

Innovationer är viktiga
Enligt henne handlar det bland annat om att hitta nya logistiklösningar, minska matsvinn, förändra offentliga upphandlingar och förenkla regelverk.

– Sen kommer jag naturligtvis lyfta vikten av kunskap och innovation, som är lika viktigt här som i samhället i stort. Vi måste till exempel hitta system för hur vi tar tillvara på innovationer, och hitta effektiva former för samverkan mellan offentlig sektor, forskning och näringsliv, säger Irén Lejegren.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login