Rihards Marenis Örebro HK avstängd i tre matcher

By on 4 december, 2022
Foto: Karl-Johan Sandberg

Nyförvärvet Rihards Marenis början i Örebros tröja nummer 10 kunde ha gått bättre, spelet var ok men inte mer då det är svårt att komma in i ett lag och börja leverera.

Däremot levererade han en tackling som tog högt upp mot huvudet på motståndaren under gårdagens match mot Malmlö, därav drog han på sig en avstängning på tre dagar samt böter på 3 875 kronor.

Namn: Rihards Marenis
Förening: Örebro HK
Adress: Orvar Bergmarks Plats 5, 70223 Örebro
Matchdatum: 2022-12-03
Mellan: Örebro HK – IF Malmö Redhawks, SHL
Domare/Anmälare: Situationsrummet
Avstängningsperiod: 2022-12-04 – 2022-12-17 – 3 match(er)
Böter: 3 875:- betalas senast 2023-01-03

Beslut

Efter match mellan Örebro HK – IF Malmö Redhawks, SHL, den 3 december 2022 åläggs Rihards Marenis, Örebro HK, följande straff för illegal check to the head:

1. Avstängning fr.o.m. 4 december 2022 t.o.m. den 17 december 2022.  Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. Avstängningen avser inte internationellt landslagsspel.

2. Böter om 3 875 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara tre matcher.

Skäl

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Rihards Marenis samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: När det återstår 10.54 av P1 så tacklar Örebrospelaren Nr 10 Marenis Malmöspelaren Nr 11 Lauridsen högt upp mot huvudet. Spelet är i Malmös försvarszon när Lauridsen spelar iväg pucken. Marenis kommer med fart och tacklar med sin vänstra axel i en uppåtgående rörelse med kraft mot huvudet på Lauridsen.

Rihards Marenis har uppgett följande. #21 went into a battle on Malmo’s half wall and lost his battle, I was coming in to help and once I saw the opponent get the puck I came in to challenge him and as soon as he turned up-ice I saw him facing me and saw the opportunity to be physical and delay a clean hit right into his chest. The player was fully aware that I was coming towards him and had the chance to prepre for the collision. The fact that his head bounced backwards from the collision is not my responsibility because he saw me coming and had the chance to brace for impact, as the hit was delivered straight into his chest. I do feel bad if the player got hurt because at no point my intention was to hurt him or was I intending to take him out of the game. I was clearly delivering a hit to regain possession of the puck as my elbow, hands, and stick were pointed downwards.I think it’s important that I first hit the chest and that he see me coming.

Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Rihards Marenis gjort sig skyldig till en otillåten huvudtackling. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer: 

  • Tacklingen, som sker med en tydligt uppåtgående rörelse, träffar huvudet.
  • Kontakten mot huvudet har varit möjlig att undvika.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 48.

I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Box 11016, 10061 STOCKHOLM. Klagoskriften skall ha inkommit till RIN (riksidrottsforbundet@rf.se) inom två (2) veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.

Sport | Hockey
Örebronyheter

Källa Svenska Ishockeyförbundet

You must be logged in to post a comment Login