Risken för att COP27 inte lever upp till ambitionen

By on 18 november, 2022
Foto: Röda Korset

Risken för att COP27 inte lever upp till ambitionen att leverera och bygga vidare på de åtaganden som gjordes i Glasgow är påtaglig. Det menar Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) som ser på utvecklingen med oro.

Dadi framför sina döda djur nära hemmet i Borena zone, Moyale. Många av familjens boskapsdjur har dukat under i torkan i Etiopien. Nu får familjen stöd av Etiopiska Röda Korset.
Ledarna har bara några få dagar kvar att fatta de avgörande beslut som krävs för kraftiga och omedelbara utsläppsminskningar. Men åtagandena för att hålla sig under 1,5 grader − och därmed begränsa ytterligare mänskligt lidande − är på väg att glida iväg.  

Förhandlarna kämpar med frågor för att begränsa och möta effekterna av klimatförändringarna när det gäller hur människor drabbas. Tekniska diskussioner om ny och ytterligare finansiering för förluster och skador samt anpassning går för långsamt ifråga om att möta människors behov. 

I stället uppmanar IFRC parterna att bygga vidare på de överenskommelser som gjordes i Glasgow och höja ambitionerna och åtgärderna för begränsning av utsläpp, klimatanpassning och ersättning för förluster och skador. 

− För att bekämpa klimatkrisen och dess effekter krävs ett djärvt tankesätt och fler ambitiösa åtgärder. Världens ledare har inte råd med nedprioriteringar utan måste höja sin ambitionsnivå för att ta itu med klimatkrisen, som redan är farlig för samhällen runt om i världen, säger Francesco Rocca, ordförande för IFRC. 

− Att backa från ambitiösa mål skickar en tydlig signal tillbaka till länderna att det är frivilligt att uppfylla sina tidigare åtaganden. Detta är oacceptabelt. Samhällen, särskilt de som drabbas hårdast av klimatförändringarna, behöver löften som levererar nytt och ytterligare stöd för att möta behoven, påpekade Jagan Chapagain, generalsekreterare för IFRC. 

Det är avgörande att åtgärder vidtas under detta årtionde. Världen har varken råd att dra ut på tiden eller backa från sina åtaganden om att rädda liv. Det finns ingen tid för förseningar. IFRC har fastställt att redan vid nuvarande 1.1 graders uppvärmning, har 86 procent  av alla katastrofer under det senaste decenniet varit kopplade till extrema klimat- och väderförhållanden vilka har drabbat 1,7 miljarder människor. Detta är en ökning med nästan 35 procent sedan 1990-talet.  

Samhällen drabbas gång på gång av katastrofer. I Kenya inträffade först översvämningar, följt av gräshoppsinvasioner och nu senast en torka som utlöst matosäkerhet och lett till undernäring och död på Afrikas horn. 

− Vi måste investera i lokala åtgärder. Annars kommer vi att behöva upprepa detta på COP28, säger Dr Asha Mohammed, generalsekreterare för Kenyas Röda Kors.  

Om vi någonsin ska kunna tillgodose behoven hos de samhällen som drabbas av dessa upprepade och överlappande händelser är det viktigt att investera i ambitiösa begränsningsåtgärder, utöka lokalt ledd anpassning och kompensera för förluster och skador. Parterna måste svara upp mot de ökande kraven på att finansieringen når den lokala nivån, så att finansieringen når ut till samhällena i den omfattning som krävs. Dessa krav behöver höras och överföras till beslutsunderlag av betydelse. 

Ny forskning från IFRC visar att många länder och samhällen lämnas åt sitt öde när det gäller investeringar i klimatanpassning. Den befintliga finansieringen räcker inte till för att möta de nuvarande behoven, och än mindre för att möta de ökade humanitära behoven som uppstått till följd av mer frekventa och intensiva extrema väder- och klimathändelser. 

Enligt Maarten van Aalst, chef för Röda Korset/Röda Halvmånens klimatcenter, måste COP27 leverera på tre fronter: konkreta framsteg gällande att mobilisera ny och ytterligare finansiering för att åtgärda förluster och skador, ökad finansiering för klimatanpassning samt ökade ambitioner att snabbt minska utsläppen för att hålla liv i hoppet om att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader.

Världen
Örebronyheter

Källa: Röda Korset

You must be logged in to post a comment Login