Så undviker du semesterns snyltgäster

By on 4 september, 2022

Antalet utbrott av vägglöss ökade stadigt fram tills att pandemin bröt ut och resandet stannade av, nu när vi återigen ger oss ut i världen finns en ökad risk att oönskade gäster följer med oss hem.

SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum reder ut hur man ska agera för att slippa ta hem ohyran och vad man bör tänka på om olyckan är framme.

I takt med att svenskarna reser alltmer har vägglössutbrotten ökat markant. På tio år femdubblades antalet saneringar av vägglöss, visar statistik från Anticimex. När pandemin bröt ut blev utbrotten färre men i och med att resandet återgår ökar också risken för att ohyran följer med hem. För boende i flerfamiljshus är risken dessutom stor att lössen sprider sig till grannarna. Men vad gäller egentligen om du drabbas?

– Om man märker att det finns vägglöss i lägenheten är man skyldig att underrätta styrelsen i sin bostadsrättsförening så snart som möjligt. Om man inte meddelar i tid och lössen orsakar spridning i huset kan man riskera uppsägning med det som grund. I de allra flesta fall är det föreningen som ska stå för kostnaden, så länge bostadsrättshavaren inte själv orsakat ohyran genom oaktsamhet, säger Therese af Jochnick, Affärsområdeschef Juridik på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Enligt bostadsrättslagen kan en medlem krävas på ekonomisk ersättning om ohyran har uppkommit till följd av misskötsel eller i samband med exempelvis en andrahandsuthyrning. En sanering av vägglöss kan kosta upp mot 100 000 kronor om bostadsrättsföreningen inte har rätt försäkring.

– Om bostadsrättshavaren har skäl att misstänka att ett föremål kan medföra ohyra får det inte tas in i lägenheten. Ignoreras detta riskeras en uppsägning, därför är det viktigt att ha koll på vad som gäller när det kommer till vägglöss och annan ohyra, särskilt nu efter sommarens semestrar, avslutar Therese af Jochnick, Affärsområdeschef Juridik på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

SBC:s tips kring vägglöss och annan ohyra:

  • Res med en väska gjord av hårdplast och undvik tygväskor där löss lättare tar sig in.
  • Packa inte upp kläderna ur resväskan under resan och undvik att förvara väskan öppen i hotellrummet.
  • Tvätta dina kläder direkt när du kommer hem från en resa, gärna i minst 60 grader.
  • Ta reda på om din bostadsrättsförening har en tillvalsförsäkring för ohyra.
  • Om du drabbas av vägglöss eller annan ohyra, ta genast kontakt med styrelsen.
  • Som bostadsrättshavare kan du få ekonomisk ersättning för exempelvis kemtvätt av sängkläder eller möbler som har angripits när det är föreningen som varit oaktsam eller om ohyran spridit sig från grannen.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa SBC

You must be logged in to post a comment Login