Sista chansen skriva under uppropet

By on 28 maj, 2024
Bild: LindeKultur

Sista chansen skriva under uppropet, Rädda biografen i Lindesberg! Arbetet med Lindesbergs kommuns ”handlingsplan för en budget i balans” går nu in i slutskedet, och därmed närmar sig sanningens ögonblick för den kommunala biografens fortlevnad i Lindesberg.

Hittills har 756 personer skrivit under uppropet ”Rädda biografen i Lindesberg”,på fredag (31 maj) är det sista chansen att skriva under uppropet. LindeKultur summerar vad man skrivit om biografen sedan namninsamlingen startade vid årsskiftet.

Finansieringen av den kommunala biografen i Lindesberg för 2024 är klar genom att tillväxtnämnden får 700.000 kronor extra genom en extra utdelning från kommunala bolagskoncernen. Men framtiden för biografens drift och finansiering efter 2024 är fortfarande osäker, och kommer att behandlas under våren 2024 i kommunens mål- och budgetprocess med målet ”en budget i balans”.

Biografverksamheten i Lindesbergs bedrivs sedan 2019 av det kommunala bolaget Besök Linde AB.

För att skapa opinion i frågan startar LindeKultur en namninsamling för alla som vill att biografen i Lindesbergs Folkets Hus inte ska läggas ned, eftersom det är en viktig arena för Lindesbergs Bios besökare som kan se aktuella filmer i Lindesberg.

Lindesberg Filmstudio med över 180 medlemmar och dess Opera på Bio-verksamhet, Lindesbergs Riksteaterförening med flera.

Genom att skriva under detta upprop, stödjer man opinionsarbetet för att rädda den kommunala biografen i Lindesbergs Folkets Hus. Namnen kommer inte att publiceras eller offentliggöras i något sammanhang, enbart antalet underskrifter kommer att publiceras på LindeKultur.

Man skriver under uppropet fram till 31 maj 2024 på https://formogr.am/MFTgr7JLXc.

Kultur | Lindesberg
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login