Skateboard är social hållbarhet

By on 5 januari, 2023
Bild: Örebro Skateboard

Seminarium och samtal om skateboardens unika funktion för social hållbarhet. Skateboarden utgör ett innovativt verktyg för att bygga social hållbarhet för offentlig verksamhet, organisation och näringsliv.

Även för att ta i tu med och lösa samhällets utmaningar.

Kan vi lösa samhällsutmaningar med hjälp av skatebordkultur? Välkommen på en dag om hur vi kan skapa social hållbarhet på ett kreativt vis.

Seminariumen med samtal vill inspirera och belysa möjligheterna och kraften i skateboardens unika egenskaper för att vara ett lösningsverktyg i olika samhällsutmaningar. Att finna samverkansformer för offentlig verksamhet, organisationer och näringsliv med Örebro Skateboard för att tillsammans göra större resultat, omvandla visioner och ord till handling och verksamhet.

Program
Skateboard – ett läroverktyg för skola och utbildning
Talare: Johan Dahlquist, biträdande rektor Bryggeriets gymnasium, Malmö

SkateNation – kraften och möjligheterna att med skateboard som verktyg arbeta för aktiv integration
Talare: Viktor Telégin, grundare av SkateNation

Spontana aktivtetsytor, inkluderande skateboardparker och miljöer för spontan aktivitet
Talare: Fredrik Angner, White arkitekter, Landskapsarkitekt LAR/MSA
Niklas Boström – Föreningsutvecklare Sveriges Skateboardförbund

Moderator och arrangör: Örebro Skateboard

Samverkansparter: Sveriges Skateboard Förbund, Örebro Läns Skatebord förbund, RF Sisu Örebro Län, Rörelsenätverket, White arkitekter, Kamtech och Kulturkvarteret.

» Mer information här «

Kultur | Örebro
Örebronyheter

Källa Kulturkvarteret

You must be logged in to post a comment Login