SMHI varnar för snökaos

By on 3 januari, 2023

SMHI har gått ut med en gul varning gällande snö i kombination med tid vis starka vindar gällande gör hela Örebro län.

Ett lågtryck passerar österut över Götaland under onsdagen och det medför tidvis kraftigt snöfall i kombination med lokalt upp till frisk vind.Hur kan det påverka mig?
Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt, snörök, snödrev och drivbildning.

Begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.

Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.

När?

4 januari kl. 08.00 – 5 januari kl. 08.00

Var?

Södra Götaland

Vad händer?

Snöfall rör sig under onsdagen in söderifrån samtidigt som den ostliga vinden tilltar, lokalt upp till frisk. Natten till torsdag vrider vinden till nordost. Det kan komma 5-15 cm snö.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: SMHI

You must be logged in to post a comment Login