Snart inleds byggandet av nytt flerfamiljshus i kvarteret Verkstaden

By on 22 maj, 2022

Måndagen den 30 maj inleds arbetet med att bygga ett flerfamiljshus med 32 bostadsrätter på fastigheten på fastigheten Verkstaden 8 i Västra Strandparken. Byggherre för det nya projektet är Innobo AB. I skrivande stund är 29 av lägenheterna tecknade.

Processen inleds med att Askersunds kommun via entreprenören Loxia utför sanering på fastigheten eftersom föroreningar av mindre omfattning finns i området. Dessa är rester efter industriverksamheten som bedrivits på platsen tidigare och måste tas om hand innan bostäder kan byggas.

När detta är genomfört kommer Innobo att ta över och inleda byggandet. Byggtiden planeras pågå till december 2023, då inflyttning sker.

Den grusparkering som tillfälligt har funnits på fastigheten tas nu bort och ersätts av bostadshuset och parkering för boende i detta. Den asfalterade parkeringen närmare busstorget kommer delvis att användas som etableringsplats under byggtiden men blir därefter allmän parkering igen.

Vissa förberedelser kan komma att påbörjas redan innan 30 maj. Inblandade entreprenörer kommer att ha tydliga förhållningsorder om att minimera störningarna i närområdet. Störningar kommer dock att finnas och vi hoppas på förståelse för detta.

Örebro län | Askersund
Örebronyheter

Källa: Askersunds kommun

You must be logged in to post a comment Login