Solenergiföretaget Alight har tecknat arrendeavtal med Brevens Bruk

By on 9 mars, 2023
Arkivbild

Alight, en av nordens ledande utvecklare av solenergi, har tecknat ett arrendeavtal med Brevens Bruk för att undersöka möjligheterna om att utveckla en solcellspark på Brevens marker. 

Avtalet gäller tidigare nedlagd jordbruksmark söder och norr om västra stambanan, öster om sjön Sottern och kommer att vara i storleken mellan 75 och 195 ha.

– Vi gläder oss mycket åt att Alight är intresserade av att utveckla en solcellspark på för oss ganska obrukbara marker. Området kring Vallbytorpakärret var för länge sedan jordbruksmark, men är idag lågproduktiv skogsmark med låga naturvärden. Att på detta område få till en fossilfri elproduktion känns helt rätt för oss, säger Tomas Thuresson, VD på Brevens Bruk AB.

Som ett första steg kommer Alight att miljöinventera det aktuella området och sedan genomförs en miljöprövning samt anmälan om samråd enligt miljöbalken.

Under förbehåll att man får de formella tillstånden och godkännanden som krävs kommer avtalet att innebära att Brevens bruk arrenderar sin mark till Alight som sedan äger, bygger och förvaltar solcellsparken under avtalsperioden, vilket ger en långvarig och trygg intäktskälla till Brevens bruk. 

– Området på Brevens bruk är väldigt intressant eftersom det ligger nära en region-kraftledning. Dessutom konkurrerar inte solcellerna med varken jordbruks- och skogsproduktion. Marken är ett bra exempel på outnyttjad potential för en satsning på hållbar grön el och en möjlighet för Brevens bruk som markägare att bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Warren Campbell, COO på Alight AB.

Brevens Bruk
Örebronyheter

Källa: Alight Energy

You must be logged in to post a comment Login