Stater allt mer auktoritära – 245 miljoner kristna förföljs

By on 24 januari, 2019

Nu förföljs 245 miljoner kristna i de 50 länder som det är svårast att vara kristen i, det visar World Watch List 2019.

– Min första reaktion är att det är en dyster läsning. Det här är det i särklass svåraste året sedan mätningarna startade, säger Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige.

Förföljelsen är fortfarande störst i Nordkorea, vilket den har varit sedan 2002. Trots att landets utrikespolitiska relationer har tinat något sedan USA:s president Donald Trump och Nordkoreas ledare Kim Jong Un träffades i juni 2018 säger experter att det inte finns några tecken på förbättring för landets kristna, som uppskattas vara mellan 200 000 och 400 000 i antal. Många av dem befinner sig i arbetsläger.

Förutom Nordkorea är det tio andra länder som 2019 har en “extrem” nivå av förföljelse, vilket innebär att de får mer än 81 poäng av 100 möjliga.

För fem år sedan var Nordkorea ensamma om att finnas i kategorin extrem förföljelse. I år är det elva länder som kvalificerar sig för den gruppen. För varje år som går krävs det allt fler poäng för att överhuvudtaget komma in på listan, konstaterar Peter Paulsson. World Watch List 2019 visar att den statliga kontrollen ökar i många delar av världen. Ett tydligt exempel är Kina, där nya regler för religiös verksamhet trädde i kraft den 1 februari 2018. Dessa innebär bland annat att kyrkor har tvingats sätta upp skyltar vid ingången som förbjuder personer under 18 år att gå in.

I andra länder märks en ultranationalistisk trend där den nationella lojaliteten tydligt förknippas med en religion. Kristna som är i minoritet ses som förrädare och pressas att lämna sin tro. Det sker till exempel i Indien, där regeringen gynnar en extremistisk hinduisk syn som innebär att den som vill vara indier måste vara hindu.
Årets lista visar även att terrorgruppen IS och andra islamistiska rörelser har förlorat inflytande i Mellanöstern och därför spridit sig till Afrika söder om Sahara.

– Dessa trender är inga dagsländor utan följer i de flesta fall en utarbetad strategi som vi antagligen kommer att få se följderna av under en lång tid framöver, säger Peter Paulsson.

World Watch List tas fram årligen av den internationella missions- och människorättsorganisationen Open Doors International och baseras på omfattande undersökningar gjorda av interna och externa experter.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login