Stort grattis Henrik Carlsson till miljö- och byggnadspriset 2021

By on 4 juni, 2021

Vi har utsett en vinnare av årets miljö- och byggnadspris, och det går till Henrik Carlsson för hans arbete med att bevara ett 1800-talshus i ett område som klassas som en värdefull kulturmiljö. Han har med varsam hand återställt det, med tidsenliga detaljer där mycket av det ursprungliga materialet har återanvänts och bevarats, och där nya detaljer är framtagna i tidsenlig stil utav lokala hantverkare.

Även för husets praktiska funktioner har Henrik prioriterat miljövänliga val. I grunden har skumglas, som består av återvunnet glas, använts till isolering, och huset har bergvärme som värmekälla.

Henrik är vinnare av båda prisen

Miljö- och byggnadspriset är ett pris som har två inriktningar – miljö eller byggnadsvård och arkitektur, och som hittills har delats ut som två olika pris. Men årets pristagare uppfyller båda delarna och tar därför hem hela priset själv.

– Det är inte ofta man får se en byggnad omhändertagen med en så varsam hand, säger Thomas Åkesson, chef för Miljö- och byggavdelningen i Kumla kommun. Det är lika roligt ur både bygg- och miljöperspektivet. Det är en fantastisk insats Henrik har gjort.

Förra året delades inget pris ut på grund av att vi inte fick in några nomineringar. Glädjande nog kom det in fem stycken med väldigt bra motiveringar i år. Andreas Brorsson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande är nöjd och hoppas att trenden har vänt upp och att vi varje år kan få uppmärksamma de här fina insatserna som våra invånare gör.

-Att se en byggnad med ett stort kulturvärde återställas och bevaras är fantastiskt, och att arbetet dessutom har utförts på ett miljömedvetet sätt där återbruk har varit i fokus och lokala hantverkare använts är verkligen värt att uppmärksammas, säger Andreas.

Förra året delades inget pris ut på grund av att vi inte fick in några nomineringar. Glädjande nog kom det in fem stycken med väldigt bra motiveringar i år. Andreas Brorsson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande är nöjd och hoppas att trenden har vänt upp och att vi varje år kan få uppmärksamma de här fina insatserna som våra invånare gör.

Så här löd nomineringen
”Henrik har i valet att riva eller renovera det gamla nedgångna 1800-talshuset i Vallersta by valt att bevara och renovera huset. Detta har skett genom att först nedmontera till ren timmerstomme och därefter omsorgsfullt återuppbygga och Henrik har även återställt huset till sitt ursprungliga utseende bl a vad gäller fönstrens storlek och placering. Renoveringen har skett med tidsenliga detaljer både på ut- och insidan, och Henrik har på ett hållbart sätt tagit tillvara och återanvänt en mängd material från det gamla huset. Det som nyproducerats har gjorts i tidsenlig stil med hjälp av lokala hantverkare.

Vallersta 122 ligger inom det område som enligt Kumla kommuns Kulturmiljöprogram är en värdefull miljö vars karaktär är viktig att bevara.” 

Länet
Örebronyheter

Källa Kumla kommun

You must be logged in to post a comment Login