Strider i Tripoli förvärrar situationen för inlåsta flyktingar och migranter

By on 2 september, 2018
Människor som hålls fången i lägret Abu Salim i Libyen. Foto: Guillaume Binet/Myop

Under de senaste dagarna har strider i Tripoli skapat stort lidande för invånarna och de runt 8000 flyktingar och migranter som hålls fångna i staden. En del av dessa var utan mat i två dygn efter att konflikten bröt ut i söndags. Andra släpptes ut från fånglägren och försökte att fly till närliggande stadsdelar med risk att skadas i korselden.

Våldet startade när en konflikt mellan väpnade grupper blossade upp i söndags. Intensiva granatattacker i bostadsområden har lett till ett okänt antal skadade och döda.

Striderna visar att Libyen inte är en säker plats för flyktingar och migranter, säger Ibrahim Younis, landansvarig för Läkare Utan Gränser i Libyen. Många har flytt från länder i krig. De har först hållits fångna av människosmugglare och sedan godtyckligt låsts in i fångläger. Dessa människor är väldigt utsatta och är nu mitt i en konflikt de inte kan fly ifrån. De borde inte överhuvudtaget hållas fångna enbart av den anledningen att de försöker att fly till säkerhet eller ett bättre liv. De borde genast evakueras och föras till ett säkert land.

Sedan våldet bröt ut har de humanitära behoven i de drabbade stadsdelarna och framför allt i fånglägren ökat dramatiskt. Läkare Utan Gränsers team ger sjukvård, vatten och mat till de som fortfarande befinner sig i lägren. Läkare Utan Gränser och alla andra humanitära organisationer har dock väldigt begränsad tillgång till andra människor i behov av hjälp.

Nästan hälften har flytt från konfliktzoner
Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR har nästan hälften att de som sitter i fångläger flytt från konfliktområden som Eritrea, Etiopien, Somalia och Sudan. Dessa människor har ett skyddsbehov enligt internationell rätt. Men de libyska myndigheterna, andra berörda länder och FN har inte lyckats att tillgodose detta behov och etablera en effektiv process för asylansökan. Tvärtom har EU-länderna skapat regler som hindrar asylsökande från att lämna Libyen.

I enlighet med dessa regler stoppas nu människor och förs tillbaka i land av den libyska kustbevakningen som finansieras av EU. De flesta som befinner sig i fånglägren nu har tidigare försökt att lämna Libyen via Medelhavet och sedan skickats tillbaka. Därmed ökar antalet fångna i lägren hela tiden och det förvärrar de redan hemska förhållandena där. Situationen har blivit värre och värre de senaste månaderna då brist på rent vatten och god hygien samt sjukvård har påverkat människorna både fysiskt och psykiskt.

Läkare Utan Gränser uppmanar europeiska regeringar att erkänna att Libyen inte är en säker plats. Mer måste göras för att hjälpa människor som fastnat inom Libyens gränser att lämna landet.

Läkare Utan Gränser i Libyen
Läkare Utan Gränser finns i Libyen sedan 2011 och har arbetat i fångläger i Tripoli sedan 2016. Organisationen ger grundläggande sjukvård, psykosocialt stöd, samt vatten och sanitet i fångläger. Läkare Utan Gränser är den enda organisationen i Libyen som kan remittera patienter från fångläger till sjukhus. Organisationen arbetar även i fångläger i Khoms, Zliten, och Misrata, samt driver ett sjukvårdsprojekt i Bani Walid.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login