Svenska Röda Korset kraftsamlar mot hunger i Afrika

By on 11 oktober, 2022
Foto: Röda Korset

280 miljoner människor i Afrika hotas av akut hungersnöd. Värst drabbade är Etiopien, Kenya och Somalia, där situationen förvärras dag för dag. Om inte världssamfundet agerar riskerar 22 miljoner människor svält. Idag hålls ett högnivåmöte i Addis Abeba där Afrikanska Unionen, Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, FAO och Afrikanska utvecklingsbanken gör gemensam sak. En av drivkrafterna bakom denna unika plattform är Svenska Röda Korset.

− Vi måste bryta tystnaden kring den katastrof som nu drabbar miljontals människor i Afrika. Hunger är ett av de mest ovärdiga lidanden som en människa kan utsättas för. Inget land eller organisation kan dock ensam klara detta. Därför måste alla goda krafter gå åt samma håll. Framför allt ska regeringarna ta sitt ansvar, säger Anders Pedersen, internationell chef på Svenska Röda Korset, från Addis Abeba.

Högnivåmötet handlar dels om att utöka akut hjälp för att rädda liv, dels om hållbara lösningar på längre sikt.

− Frågan är större än enbart hunger och mat, det är en existentiell kris. Människors hela tillvaro står på spel. Tyvärr är hunger en långsam katastrof som inte uppmärksammas förrän det är för sent. Vi får inte upprepa svältkatastrofen 1984 eller Somalia 2010/11 då 260 000 människor dog. Situationen kräver omedelbar handling, säger Anders Pedersen.

Bakom det akuta läget i Afrika finns flera orsaker, däribland den längsta torkan på 40 år som drabbat vissa länder.

− Klimatkrisen är ett faktum och kan betyda för mycket eller för lite regn. Bönder tvingas fly innan skörden är klar, en del har inget annat val än att äta utsädet till nästa skörd. I krigsdrabbade länder skärs även tillgången till mat av och fastän man redan är försvagad måste man fly, säger Anders Pedersen.

Även konflikten i Ukraina påverkar allvarligt alla länders ekonomi, mest utsatta är de allra fattigaste.

− I Etiopien där jag befinner mig har priset för matolja stigit tredubbelt på kort tid, detsamma gäller getkött och annat. Då väljer man helt enkelt att äta mindre. Lägg därtill socio-ekonomiska följderna av covid-19 som alltjämt påverkar människor som är värda ett bättre liv.

Han får medhåll av sin kollega från Kenya Röda Kors, generalsekreterare Dr. Asha Mohammed. Under senaste året har hon tvingats se antalet människor som drabbas av matosäkerhet öka från 2,8 till 4,1 miljoner.

− Kenyas Röda Kors agerade redan för ett år sedan och ryckte ut för att hjälpa, men det är en kamp mot klockan. Om man åker ut i byarna och på landsbygden idag möter man människor som inte ens orkar ta sig från sina hem. Det är djupt oroande. Människor berövas sin värdighet och lämnas utan hopp om att få bli en del av samhället, säger hon.

Samtidigt pekar hon på att hjälpen också måste rikta sig till dem som befinner sig i riskzonen för hungersnöd.

− Vi kan inte bara rädda människor från att drunkna i swimmingpoolen, vi måste också hindra andra från att ramla i, säger hon.

Röda Korset är på plats i de hungerdrabbade länderna. Värst är läget i delar av Somalia, Etiopien, Kenya, Sudan, Sydsudan, Madagaskar och Nigeria. Just nu trappas insatserna upp för att rädda liv. Samtidigt måste nya svältkatastrofer förhindras.

Det handlar om:

-att ge människor mat, rent vatten, vård och hygienartiklar
-att bistå med hälsovård och nutrition
-att upprätta varningssystem så att annalkande hungerkatastrofer upptäcks i tid
-att hjälpa människor att odla grödor som bättre står emot klimatförändringarna

Världen | Afrika
Örebronyheter

Källa: Röda Korset

You must be logged in to post a comment Login