Alla inlägg taggade "1 miljon användare"

  • 1 miljon människor hör med cochleaimplantat

    Cochleaimplantat är den största medicinteknologiska landvinningen i modern tid att återskapa ett sinne. Vilken milstolpe! Nu rapporteras att en miljon barn och vuxna globalt hör med cochleaimplantat. Vuxna CI-hörande får ökad livskvalitet efter en CI-operation och många...

    • Skrivet augusti 4, 2022
    • 0