All posts tagged "2022"

 • Fem till frihetsberövade för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

  Ytterligare fem män har den här veckan frihetsberövats till följd av upploppet i Sveaparken 2022. De nu anhållna männen är alla hemmahörande i Örebro län och de är 25, 27, 28, 29 och 30 år gamla. Sedan...

  • Posted februari 1, 2024
  • 0
 • Sveriges bönder använder minst antibiotika inom EU även under 2022

  Sveriges bönder använder, för trettonde året i rad, minst antibiotika i djurhållningen av alla EU-länder. Det visar Europeiska läkemedelsmyndighetens årliga rapport om antibiotikaanvändning för år 2022, där det även framgår att användning av antibiotika inom djurhållningen som helhet...

  • Posted december 12, 2023
  • 0
 • E-handelsmarknaden ökade kraftigt 2022

  E-handelsmarknaden ökade kraftigt 2022, närmar sig nivån före pandemin. Svenskarnas handel på nätet ökade med hela 17 procent för helåret 2022, och den totala spenderingen var totalt 277 miljarder kronor. Det är en dock bit från rekordet...

  • Posted juni 4, 2023
  • 0
 • Dödsstraffet i världen 2022

  Högsta antalet avrättningar i världen sedan 2017 81 människor avrättades under en enda dag i Saudiarabien 20 länder har utfört avrättningar Sex länder avskaffade helt eller delvis dödsstraffet Nu släpper Amnesty International sin årliga genomgång av dödsstraffet...

  • Posted maj 24, 2023
  • 0
 • Olyckor bland elyrken ökade 2022

  Olyckor bland de som jobbar inom elyrken ökar, det visar Elsäkerhetsverkets årliga rapport om elolyckor och en särskild undersökning bland elektriker som görs var femte år. Under 2022 anmäldes 752 skador på grund av elolyckor. Det är...

  • Posted maj 23, 2023
  • 0
 • Stabil energiförsörjning under 2022 trots stora utmaningar

  Årets indikatorrapport visar att energiförsörjningen under 2022 har fungerat stabilt utifrån ett system- och marknadsperspektiv, trots stora utmaningar med rekordhöga elpriser och historiskt stora prisskillnader mellan elområdena. Energimyndigheten ger varje år ut rapporten Energiindikatorer som följer upp...

  • Posted maj 22, 2023
  • 0
 • Rekordökning för svenskarnas givande under 2022

  Nu lanseras rapporten Givandet i siffror 2022. Den visar att givandet till ideella organisationer 2022 nådde 13,1 miljarder kronor, en ökning med hela 34 procent jämfört med 2021. Den stora förklaringen är engagemanget för Ukraina, men trots...

  • Posted maj 21, 2023
  • 0
 • Högsta antalet avrättningar på fem år

  Dödsstraffet i världen 2022, högsta antalet avrättningar på fem år. Igår släppte Amnesty International sin årliga genomgång av dödsstraffet i världen. De dokumenterade avrättningarna ökade under 2022 till den högsta nivån på fem år. – Högsta antalet...

  • Posted maj 17, 2023
  • 0
 • Svenska utsläpp minskade i fjol

  Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade under 2022 jämfört med 2021, visar preliminär statistik från SCB. Minskade utsläpp från personbilstransporter, tillverkningsindustrin och energibranschen är de främsta orsakerna. Utsläppen minskade med 1,5 miljoner ton i fjol...

  • Posted maj 12, 2023
  • 0
 • Högre andel tog studielån under 2022

  Färre studiemedelstagare, men högre andel tog studielån under 2022. Under 2022 sjönk antalet studerande med studiemedel, men andelen som lånar pengar till studier ökade till den högsta nivån sedan 2004. Ökningen jämfört med 2021 är 1,2 procentenheter,...

  • Posted maj 9, 2023
  • 0