All posts tagged "2022"

 • Ökning av många smittsamma sjukdomar under 2022

  Antalet fall av flera smittsamma sjukdomar ökade under 2022 och närmar sig nu samma nivåer som före pandemin. Det framgår av en ny sammanfattning om de anmälningspliktiga smittsamma sjukdomarna för 2022 i Sverige. Under 2022 ökade antalet...

  • Posted mars 26, 2023
  • 0
 • Konkurserna ökade under 2022

  Under 2022 ökade konkurserna med 6 procent jämfört med 2021. Konkurserna ökade mest inom handeln. – Vi ser betydande ökningar i oktober, november och december där antalet konkurser är högt jämfört med tidigare under 00- och 10-talen...

  • Posted mars 24, 2023
  • 0
 • Antalet cyberhot nådde rekordhöga 146 miljarder under 2022

  Trend Micro presenterar idag en sammanfattande rapport över 2022 som visar på att de cyberkriminella urskillningslöst fortsätter att attackerade såväl konsumenter som företag i alla branscher. Rapporten visar bland annat att antalet upptäckta cyberhot ökade med hela...

  • Posted mars 8, 2023
  • 0
 • Rekordhögt tryck på nödnumret

  Allt fler ringer 112, även för icke-akuta vårdärenden. Nästan 4,1 miljoner samtal inkom till nödnumret under 2022 – ett rekordstort antal. Även medelsvarstiderna ökade som en följd av det intensiva trycket. Samtidigt är fortfarande en tredjedel av...

  • Posted mars 1, 2023
  • 0
 • 411 genomförda insatser av MSB under 2022

  MSB genomförde under förra året 411 insatser i 53 länder, vilket är en ökning med nära 60 procent jämförelse med 2021. 119 av insatserna är relaterade till Ukraina. I de nationella insatserna märks bland annat att MSB:s...

  • Posted mars 1, 2023
  • 0
 • Viltolyckor i Örebro län – kommun för kommun

  Under 2022 inträffade 2 434 viltolyckor i Örebro län. Flest kollisioner skedde med rådjur, följt av dovhjort, vildsvin och älg. – Rådjursolyckorna är vanligast i Örebro län. Lokalt i vissa av länets kommuner är det dock hög...

  • Posted februari 27, 2023
  • 0
 • Örebro i topp bland svenska handlare

  Brottsutsattheten bland svenska handlare var fortsatt hög under 2022 och mest utsatta var handlare i Örebro, Södermanlands och Stockholms län. Det visar Svensk Handels Trygghetsbarometer som sammanställt siffror över handlarnas brottsutsatthet under 2022. Säkerhetsindex, alltså andelen butiker...

  • Posted februari 2, 2023
  • 0
 • 55% ökning av elbilar under 2022

  Stor ökning av antal elbilar i Lindesberg, 55% ökning under 2022, Lindesbergs kommun fortsätter att vara ledande av utvecklingen av laddbara bilar och laddplatser i länet. Antalet laddbara fordon i Lindesberg ökade med 55% under förra året. Att...

  • Posted februari 2, 2023
  • 0
 • Antalet anmälda brott minskade under 2022

  Under 2022 anmäldes cirka 1,44 miljoner brott, vilket är en minskning med två procent jämfört med året innan. Sett över en tioårsperiod har dock anmälningarna ökat med tre procent. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott...

  • Posted januari 22, 2023
  • 0
 • Örebroarnas rut-avdrag fortsatte öka under 2022

  Örebroarna gjorde rut-avdrag för nästan 110 miljoner kronor under 2022 – en ökning med 6 procent jämfört med 2021. Hemstädning var fortsatt den vanligaste rut-tjänsten, visar Rutindikatorn från Almega Hemserviceföretagen. Under 2022 köpte närmare 29 000 personer...

  • Posted januari 17, 2023
  • 0