All posts tagged "Anhöriginvandrad"

  • Ökad tudelning på svensk arbetsmarknad

    Unga med svaga studieresultat, äldre arbetslösa samt flykting- och anhöriginvandrade har mycket svårt att få arbete. I en ny IFAU-rapport beskrivs situationen på svensk arbetsmarknad, med ett särskilt fokus på dessa grupper. Den svenska arbetsmarknaden är mycket...

    • Posted juni 5, 2017
    • 0