Alla inlägg taggade "Avhandling"

 • Fler äldre får sämre livskvalitet av förstorade vätskerum i hjärnan

  Idiopatisk normaltryckshydrocefalus, iNPH, är vanligare än vad som tidigare är känt och påverkar livskvaliteten negativt, i synnerhet bland äldre. Det visar en ny avhandling där befolkningen i Jämtland – Härjedalen har studerats. INPH beror på att en...

  • Skrivet december 12, 2021
  • 0
 • Ärftlighet bakom vanlig sjukdom i hornhinnan

  Nio av tio med en vanlig sjukdom i ögats hornhinna hade förändringar i ett arvsanlag, som är ovanligt bland friska personer. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. Sjukdomen kräver ofta transplantation av hornhinnan, och fynden...

  • Skrivet oktober 18, 2021
  • 0
 • Elitskidåkare drabbas ofta och tidigt av andningsbesvär

  Mer än var fjärde skidåkare vid riksidrottsgymnasierna har astma, visar en avhandling vid Umeå universitet. Det är betydligt fler än andra i samma ålder. Besvären debuterar ofta strax före eller i de tidiga tonåren. En stor andel...

  • Skrivet juli 2, 2021
  • 0
 • Ny avhandling om samspelet mellan ny teknik och politisk reglering

  Stockholms fondbörs var den första i världen att privatisera sin organisationsform. I en ny avhandling har företagsekonomen Rasmus Nykvist studerat hur olika aktörer genom tiderna har fått igenom lagförändringar som gör deras nya affärsmodeller möjliga. Rasmus Nykvist,...

  • Skrivet mars 29, 2021
  • 0
 • Kraftigt ökad risk för hjärnblödning vid drickande

  Personer som dricker fyra glas alkohol eller mer per dygn löper fem gånger så hög risk att drabbas av den livshotande sjukdomen hjärnblödning som de som dricker lite eller inget. Det visar en ny avhandling vid Umeå...

  • Skrivet mars 13, 2021
  • 0
 • Komplext samband mellan kost och cancer

  Sambandet mellan vad vi äter och risken att få cancer tycks komplext. Gener och ren slump spelar in, liksom livsstil. En hypotes har varit att viss kost ger inflammation som i sin tur ökar risken för cancer....

  • Skrivet december 10, 2020
  • 0
 • Människor med självkontroll mår bättre i frågor kring sin ekonomi

  Vår personlighet påverkar de ekonomiska beslut vi tar och hur vi uppfattar vår ekonomiska situation. Det visar en ny avhandling i beteendeekonomi vid Linköpings universitet. Varje dag fattar vi en rad ekonomiska beslut som påverkar vårt välbefinnande...

  • Skrivet november 18, 2020
  • 0
 • Avhandling: Möjligt ge patienter snabbare tillgång till nya läkemedel

  Genom att aktivt använda elektroniska journaler, databaser och register skulle man systematiskt kunna välja ut lämpliga patienter för att snabbare än idag kunna ge tillgång till nya läkemedel, och därmed få en effektivare behandling för patienter med...

  • Skrivet oktober 31, 2020
  • 0
 • Risk för hjärtinfarkt kan upptäckas av tandläkare

  Förkalkning i halspulsådern är ett tecken på ökad risk för hjärtinfarkt som kan upptäckas av tandläkare vid röntgen av käken. Med bara en kort utbildning i att tolka röntgenbilder, kan allmäntandläkare lära sig att känna igen dessa...

  • Skrivet oktober 13, 2020
  • 0
 • Ny avhandling om byggbranschens säkerhetsarbete

  Byggbranschen är en av Sveriges mest olycksdrabbade. I en ny avhandling i arbetsvetenskap från Luleå tekniska universitet konstateras att ett stort ansvar läggs på individen i säkerhetsarbetet. Vidare framkommer att det finns förväntningar på att fler kvinnor...

  • Skrivet oktober 12, 2020
  • 0