Alla inlägg taggade "Avtal"

 • Region Örebro och Capio Läkargruppen fortsätter samarbete

  Regionstyrelsen i Region Örebro har beslutat att Region Örebro ska fortsätta att upphandla specialiserad öppenvård avseende bland annat kirurgi, gastroskopi och gynekologi av Capio Läkargruppen. Det nya avtalet sträcker sig över fyra år med start den 1...

  • Skrivet september 2, 2021
  • 0
 • Region Örebro län tecknar avtal om köp av vårdtjänster

  Regionstyrelsen fattade i dag beslut om att Region Örebro län ska upphandla specialiserad öppenvård avseende bland annat kirurgi, gastroskopi och gynekologi av Capio Läkargruppen. Avtalet sträcker sig över fyra år med start den 1 april år 2022...

  • Skrivet september 1, 2021
  • 0
 • Region Örebro län tecknar avtal om köp av vårdtjänster

  Regionstyrelsen fattade i dag beslut om att Region Örebro län ska upphandla specialiserad öppenvård avseende bland annat kirurgi, gastroskopi och gynekologi av Capio Läkargruppen. Avtalet sträcker sig över fyra år med start den 1 april år 2022...

  • Skrivet augusti 31, 2021
  • 0
 • Modexa vinner strategiskt avtal med ÖrebroBostäder

  Modexa har tecknat avtal med ÖrebroBostäder om stambyte och uppgradering av el i 150 lägenheter. Avtalet har ett ordervärde på ca 30 MSEK och visar vägen mot mer långsiktigt hållbara underhållsstrategier. Modexa har sedan länge ett samarbete...

  • Skrivet maj 26, 2021
  • 0
 • Prisad entreprenör skriver avtal för caféverksamhet på Konst på Hög

  Kumla kommun har själva tidigare ansvarat för Kaffestugan på Konst på Hög, men inför denna säsong skriver man avtal med entreprenören och restaurangägaren Alessandro Granata. Han driver bland annat den italienska Örebro-restaurangen Cantina N3 som har fått...

  • Skrivet april 19, 2021
  • 0
 • Pandemin tvingar SJ att säga upp avtalet med Mälardalstrafik i förtid

  Som en konsekvens av uteblivna biljettintäkter närmar sig SJs förlust för den upphandlade regionaltågstrafiken i Mälardalen en halv miljard kronor. SJ har inte erhållit någon extra kompensation för att upprätthålla trafiken under pandemin. Efter misslyckade försök att...

  • Skrivet mars 12, 2021
  • 0
 • MUCF skriver avtal med sju kommuner och en region: ”Unikt samarbete för att öka ungas inflytande”

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, skriver nu femåriga avtal med sju kommuner och en region för att öka ungas inflytande lokalt. Samarbetet är en del i regeringens satsning ”Demokratin 100 år – samling för en stark...

  • Skrivet februari 10, 2021
  • 0
 • Varsel om konflikt avblåst

  Idag har Kommunal accepterat medlarnas bud och två nya kollektivavtal kommer att tecknas med Almega Vårdföretagen för privatanställda inom vård och omsorg, samt äldreomsorg. Avtalen innehåller lönehöjningar för alla medlemmar i nivå med märket och en särskild...

  • Skrivet januari 14, 2021
  • 0
 • Givande regionalt samarbete får nytt avtal och nytt namn

  En samverkan som kännetecknas av gemensamt ansvarstagande, hög delaktighet, öppenhet och dialog. Det är målsättningen när Region Örebro län förnyar sitt hälso- och sjukvårdssamarbete med övriga regioner i Mälardalen. I syfte att erbjuda Mellansveriges invånare en hälso-...

  • Skrivet november 27, 2020
  • 0
 • Samverkan mellan Örebro kommun och Polisen för att öka tryggheten

  För att effektivare kunna skapa trygghet och bekämpa brott ingår Örebro kommun och lokalpolisområde Örebro ett samverkansavtal för perioden 2021–2022.  Samverkan mellan kommunen och polisen är viktigt för att kunna bekämpa brottslighet och öka tryggheten för medborgare....

  • Skrivet november 12, 2020
  • 0