Förhandlingar om globalt avtal mot plastföroreningar fortsätter

By on 14 november, 2023
Arkivbild

Igår inleddes det tredje internationella förhandlingsmötet, om ett nytt globalt avtal mot plastföroreningar i Nairobi, Kenya. På mötet ska man komma framåt i förhandlingarna för att nå målsättningen, att besluta om ett nytt rättsligt bindande globalt avtal nästa år.

– Nu tar vi ytterligare ett viktigt steg framåt för få bukt på problemet med plastföroreningar. Utan globala åtgärder kan den årliga felhanteringen av plastavfall öka med 86 % 2040 jämfört med 2019. Det är ett scenario vi måste undvika, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.  

Det här är det tredje av totalt fem förhandlingsmöten. För Sverige är det prioriterat att det framtida avtalet blir rättsligt bindande och omfattar åtgärder för hela plastens livscykel. Exempelvis vill Sverige att plastprodukter ska designas rätt från början, att de farligaste kemikalierna i plast förbjuds och att mängden plast i haven minskar.

På mötet väntas ett stort deltagande både från länder, näringslivet och civilsamhället. Redan innan start har förhandlingarna förlängts på grund av den korta tidslinjen och de stora förväntningarna på att kunna besluta om ett avtal nästa år.

De svåraste diskussionerna där vissa länder står långt ifrån varandra kommer troligen att handla om avtalets utformning, och om huruvida avtalet ska omfatta åtgärder för produktionen av plast eller ej.   

Världen
Örebronyheter

Källa: Klimat- och näringslivsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login