All posts tagged "Basutbud Psykisk hälsa"

  • Så kan vi stärka basutbudet för psykisk hälsa hos unga

    Barn och unga med psykisk ohälsa har rätt till en tillgänglig och likvärdig vård med hög kvalitet, oavsett var i länet de bor. Sedan 2022 finns kontaktcenter och mottagningar inom primärvården, men det finns en önskan om...

    • Posted december 8, 2023
    • 0