All posts tagged "Bättre"

 • Hälsan i befolkningen blir bättre men ojämlikheten i hälsa ökar

  Hälsan i Sverige blir allt bättre, men hälsan skiljer sig åt och för vissa grupper ses en negativ utveckling. Det visar Folhälsomyndighetens årliga rapportering Folkhälsan i Sverige. Utgångspunkten i folkhälsopolitiken är att alla ska ha samma möjligheter...

  • Posted mars 30, 2024
  • 0
 • Läkare tror att statlig styrning ger bättre och mer jämlik vård

  En undersökning bland Läkarförbundets medlemmar visar, att över åtta av tio tror att förutsättningarna för en god och jämlik vård skulle bli bättre om staten hade huvudansvaret. – Resultaten pekar på att läkarna vill att staten tar...

  • Posted mars 7, 2024
  • 0
 • Transportföretagen startar namninsamling för bättre vägar

  Transportföretagens senaste kartläggning visar att var tredje väg, i Sverige är i dåligt eller mycket dåligt skick. Lagom till några av Sveriges största resdagar, startar nu Transportföretagen ett upprop för bättre vägar i hela landet. Transportföretagens analyser...

  • Posted december 29, 2023
  • 0
 • Emma Ohlsson-Nevo får bidrag till patientnära bröstcancerforskning

  Bröstcancerförbundet delar ut 14 050 000 kronor till patientnära bröstcancerforskning. Projekten som valts ut ska bidra med patientnytta för bröstcancerberörda inom en snar framtid. Totalt är det 18 forskare samt 8 doktorander och postdoktorer som får finansiering....

  • Posted oktober 30, 2023
  • 0
 • Bättre villkor för författare och litterära upphovsmän

  Regeringen höjer biblioteksersättningen och möjliggör fler stipendier till litterära upphovspersoner, för att stärka författares och litterära upphovsmäns ekonomiska villkor och för att skapa möjligheter för konstnärlig utveckling. Regeringen och företrädare för de litterära upphovsmännens organisationer har kommit...

  • Posted juni 25, 2023
  • 0
 • Initiativ för en snabbare och bättre försvarsinnovation

  På måndag den 29 maj lanserar regeringen ett initiativ för att höja förmågan och takten för innovation inom försvarsindustrin. Försvarsinnovationsinitiativet ska genom ökad och fördjupad samverkan inom och mellan näringsliv och myndigheter, i flera olika sektorer, skapa...

  • Posted maj 28, 2023
  • 0
 • Vården behöver bli bättre för äldre

  Örebroforskare visar att vården behöver bli bättre på att fånga upp äldres hjälpbehov. För att minska återinskrivningar på sjukhus av våra äldre behöver arbetssättet inom hälso- och sjukvården förbättras. Det visar forskning från Universitetssjukhuset Örebro som arbetsterapeuten...

  • Posted juni 30, 2022
  • 0