Bättre villkor för författare och litterära upphovsmän

By on 25 juni, 2023
Arkivbild

Regeringen höjer biblioteksersättningen och möjliggör fler stipendier till litterära upphovspersoner, för att stärka författares och litterära upphovsmäns ekonomiska villkor och för att skapa möjligheter för konstnärlig utveckling.

Regeringen och företrädare för de litterära upphovsmännens organisationer har kommit överens om ett nytt avtal om biblioteksersättningen. Avtalet innebär en höjning av grundbeloppet med 8 öre för 2024 och ytterligare 8 öre 2025, vilket ger ett totalt grundbelopp på 2 kronor och 20 öre per utlån. Regeringen avsätter även 8,75 miljoner kronor 2024 och 2 miljoner kronor 2025 för att möjliggöra fler stipendier till författare, översättare och andra litterära upphovsmän. 

– En höjd biblioteksersättning stärker de litterära upphovsmännens villkor och skapar förutsättningar för författare och litterära upphovspersoner att utveckla sitt konstnärskap och den litterära verksamheten, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Bakgrund

Biblioteksersättningen betalas årligen ut av staten till Sveriges författarfond för att författares, översättare, illustratörers och fotografers verk får lånas ut gratis på bibliotek. Regeringen har en överenskommelse med Sveriges Författarförbund, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund om att man ska förhandla om biblioteksersättningens grundbelopp. Från och med år 2015 avser förhandlingarna biblioteksersättningen för två år i taget.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Kulturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login