All posts tagged "Kulturdepartementet"

 • Regeringen stärker arbetet med hågkomsten av Förintelsen

  Regeringen har beslutat om en förstärkning av medlen till utbildningsinsatser, om hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser. Regeringen har också beslutat att ge uppdrag till Forum för levande historia, att lämna förslag på fortsatt förvaltning och utveckling av budskapet...

  • Posted januari 27, 2024
  • 0
 • En svensk kulturkanon ska tas fram

  Regeringen har beslutat om direktiv till den kommitté, som ska ta fram en svensk kulturkanon. Syftet är att göra svensk kultur tillgänglig för fler. En svensk kulturkanon ska vara ett levande och användbart verktyg för bildning, gemenskap...

  • Posted december 23, 2023
  • 0
 • Medel beviljas för att stärka bildkonstområdet

  Regeringen har i torsdags 9 november 2023, beviljat Bildkonst Sverige 350 000 kronor för att ta fram ett kunskapsunderlag om bild- och formområdets utveckling och för att genomföra stödjande insatser. Bildkonstområdet i Sverige präglas av en stark...

  • Posted november 11, 2023
  • 0
 • Sverige bidrar till Ukrainas deltagande

  Sverige bidrar till Ukrainas deltagande, i den europeiska filmfonden Eurimages. Regeringen har beslutat att bevilja Stiftelsen Svenska Filminstitutet 250 000 kronor för bidrag, till Ukrainas avgift för deltagande i Europarådets filmfond Eurimages för 2022 och 2023. Som...

  • Posted november 11, 2023
  • 0
 • Regeringen vill pröva att slå ihop myndigheter

  I budgetpropositionen för 2024 aviserade regeringen en kommande prövning av myndighetssammanslagningar, regeringen har beslutat att ge berörda myndigheter i uppdrag att inkomma med förslag på hur organisationsförändringarna kan genomföras. – Varje skattekrona ska användas klokt och statens...

  • Posted november 10, 2023
  • 0
 • Stödet till Judiska Centralrådet förstärks

  Stödet till Judiska Centralrådet förstärks med 10 miljoner kronor. Regeringen har under ett extrainsatt regeringssammanträde beslutat om ändringar, som berör stöd till trossamfund och civilsamhället. Ändringarna innebär bland annat en förstärkning av stödet till Judiska Centralrådet om 10...

  • Posted oktober 25, 2023
  • 0
 • Regeringen vill se fler musikscener i hela landet

  Regeringen ger Statens kulturråd i uppdrag att kartlägga tillgången till musikscener i hela landet, och undersöka musikområdets förutsättningar att få tillgång till och nyttja ändamålsenliga lokaler. Under de senaste åren har det pågått en diskussion om ökade...

  • Posted oktober 13, 2023
  • 0
 • Kulturen som sammanhållande kraft

  Kulturen som sammanhållande kraft, regeringens satsningar på kulturen i 2024 års budgetproposition. Onsdagen den 20 september presenterade kulturminister Parisa Liljestrand, satsningar på kulturen i årets budgetproposition. – Kulturen spelar en viktig roll i att hålla ihop vårt...

  • Posted september 21, 2023
  • 0
 • Innovation och samarbete för ett levande kulturliv i hela landet

  Tisdagen den 22 augusti besöker kulturminister Parisa Liljestrand Sveriges fritids- och kulturchefsförenings årskonferens i Helsingborg, konferensens tema är innovation och samarbete. – Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och Sveriges kommuners och regioners insatser är...

  • Posted augusti 22, 2023
  • 0
 • Regeringen deltog i Stockholms Prideparad

  Flera ministrar deltog i årets Prideparad i Stockholm lördag den 5 augusti 2023. – Genom regeringens deltagande i Prideparaden vill vi uppmärksamma paradens betydelse för vårt öppna samhälle, allas rätt att leva som den man är, och...

  • Posted augusti 6, 2023
  • 0