Stärkt skydd för journalister mot hot och hat

By on 7 maj, 2024
Arkivbild

Regeringen har beslutat om insatser för att stärka skyddet för journalister mot hot och hat. Brottsofferjouren Sverige tilldelas en miljon kronor, för att bygga upp en nationell kontaktpunkt för journalister som behöver stöd eller skydd.

Samtidigt ges Mediemyndigheten, genom en ändring i regleringsbrevet, i uppdrag att följa frågan om journalisters säkerhet och samla relevanta aktörer till dialog.

Brottsofferjouren Sverige har ansökt om medel för att bygga upp kompetens om de särskilda behov journalister har av stöd eller skydd om de utsätts för hot, hat eller annan typ av utsatthet kopplat till sin yrkesutövning. Medlen ska också användas för att öka den egna organisationens kunskap om befintliga offentliga eller privata stödfunktioner eller andra åtgärder som kan svara mot dessa behov.  

– En fungerande demokrati är beroende av fria medier där journalister kan göra sitt jobb utan att behöva utstå hot och hat. Det vill regeringen slå vakt om och därför är jag glad att kunna ge Brottsofferjouren möjlighet att stödja, inte minst, frilansande journalister som inte har samma skydd och stöd från en arbetsgivare, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

– Regeringen har tidigare fattat beslut om att stärka det straffrättsliga skyddet för bland annat journalister. Nu vidtar vi ytterligare åtgärder för att värna säkerheten för journalister och i förlängningen det demokratiska samhället, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

De två ministrarna kommer även att bjuda in bransch och aktörer till ett rundabordssamtal om arbetet för att värna journalisters säkerhet.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login