All posts tagged "Justitiedepartementet"

 • Sveriges första nationella strategi mot organiserad brottslighet

  Sverige har tidigare haft nationella strategier mot våldsbejakande extremism och terrorism, men ingen nationell strategi mot organiserad brottslighet. Detta trots att den organiserade brottsligheten är systemhotande, och påverkar såväl människors trygghet och säkerhet som samhällsviktiga funktioner. Regeringen...

  • Posted februari 4, 2024
  • 0
 • Justitieministern besöker anstalten Kumla och Örebro

  Idag onsdag 17 januari, besöker justitieminister Gunnar Strömmer Kumla och Örebro. Besöket inleds på kriminalvårdsanstalten Kumla och därefter vid polisregion Bergslagen i Örebro. Kumla/Örebro Örebronyheter Källa: Justitiedepartementet

  • Posted januari 17, 2024
  • 0
 • Ökat fokus i regleringsbrevet för Polismyndigheten

  Ökat fokus på lokal närvaro, brottsuppklarning och effektivitet i regleringsbrevet för Polismyndigheten. Regeringen har beslutat om Polismyndighetens regleringsbrev för 2024. Ökad lokal närvaro, förbättrade resultat i utredning och lagföring samt effektivitet står i fokus i regleringsbrevet. – Den...

  • Posted januari 7, 2024
  • 0
 • Enklare för polisen att kamerabevaka

  Regeringen har beslutat att ge en pågående utredning i uppdrag att föreslå ytterligare lättnader för Polismyndigheten, vid användning av kamerabevakning i sin verksamhet. – Kamerabevakning är ett viktigt verktyg i arbetet med att trycka tillbaka den grova...

  • Posted december 29, 2023
  • 0
 • Stärkt skydd för vissa polisanställda

  I en promemoria föreslås stärkt skydd för Polismyndighetens anställda, som arbetar i den yttersta skärningspunkten mot den organiserade brottsligheten och de kriminella nätverken. Enligt förslaget ska anställda vid Polismyndigheten som arbetar mot den grova organiserade brottsligheten, i...

  • Posted december 26, 2023
  • 0
 • Bättre möjligheter att lokalisera personer som ska frihetsberövas

  Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag som ger brottsbekämpande myndigheter utökade möjligheter, att använda hemliga tvångsmedel vid verkställighet av frihetsberövanden. Syftet är att mer effektivt kunna lokalisera personer som försöker hålla sig undan från utredning,...

  • Posted december 23, 2023
  • 0
 • Kriminalvården ska avlastas med anstaltsplatser utomlands

  En utredare har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att hyra anstaltsplatser utomlands. Syftet är att få avtal på plats, som möjliggör för Sverige att hyra anstaltsplatser utomlands och därmed avlasta Kriminalvården. När det gäller Kriminalvården...

  • Posted december 18, 2023
  • 0
 • Utredning föreslår att säkerhetszoner införs

  En utredning har haft i uppdrag att utreda frågan om visitationszoner, utredningen föreslår i sin promemoria att ett sådant system ska införas snarast möjligt. Syftet är att ge polisen effektivare verktyg för att förhindra sprängningar och skjutningar,...

  • Posted december 17, 2023
  • 0
 • Vistelseförbud ska motverka brottslig verksamhet och skapa trygghet

  Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag som innebär att personer kan förbjudas att vistas inom ett avgränsat område, exempelvis ett torg, en skolgård eller en stadsdel. Syftet är att öka tryggheten på allmänna platser, och förhindra...

  • Posted december 4, 2023
  • 0
 • Nu skärps villkoren för anhöriginvandring

  Nu skärps villkoren för anhöriginvandring och möjligheterna, att få uppehållstillstånd av humanitära skäl begränsas. Den 1 december, trädde ändringar i utlänningslagen i kraft som innebär att villkoren för anhöriginvandring skärps i vissa fall och att möjligheten att...

  • Posted december 3, 2023
  • 0