All posts tagged "Justitiedepartementet"

 • Regeringen tar krafttag mot LVU-kampanjen

  Sedan december 2021 sprids desinformation om att svensk socialtjänst omhändertar muslimska barn utan rättsligt stöd. Enligt Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF, finns inga indikationer på att kampanjen kommer vara över i närtid. Medarbetare i socialtjänsten hotas och...

  • Posted februari 4, 2023
  • 0
 • Straffbart att delta i en terroristorganisation

  Att delta i och finansiera deltagande i en terroristorganisation ska vara straffbart, det föreslår regeringen i dag. Det innebär en ytterligare förstärkning av det straffrättsliga regelverket för att motverka hotet från terrorismen. I en lagrådsremiss föreslår regeringen...

  • Posted februari 2, 2023
  • 0
 • Stärkt trygghet för barn i utsatta situationer

  Utredningen Vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situa­tioners betänkande Tryggare hem för barn har i fredags över­lämnats till regeringen, bland annat föreslås tydligare regler om när vård­naden om ett barn som är placerat i...

  • Posted januari 22, 2023
  • 0
 • Danstillståndet avskaffas för offentliga danstillställningar

  Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss som innebär ett avskaffat tillståndskrav för offentliga danstillställningar, det innebär att det så kallade danstillståndet föreslås avskaffas på platser som inte är offentliga. Förslaget innebär att det på bland...

  • Posted januari 12, 2023
  • 0
 • Nya åtgärder mot de kriminella gängen

  Det fria och öppna samhället hotas av den organiserade brottsligheten. Regeringen sätter in kraftfulla åtgärder för att vända utvecklingen, och flera åtgärder hämtas från bekämpningen av terrorister. Igår presenterade justitieminister Gunnar Strömmer ytterligare åtgärder mot den organiserade...

  • Posted januari 11, 2023
  • 0
 • System med anonyma vittnen

  Regeringen utreder system med anonyma vittnen, kraftfulla verktyg behövs för att bryta tystnads­kulturen. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska lämna förslag på ett system med anonyma vittnen. Som en del i den största offensiven i svensk...

  • Posted december 23, 2022
  • 0
 • Ny lag ger kommunerna ansvar för brotts­före­byggande arbete

  Det brottsförebyggande arbetet är prioriterat och i det lokala arbetet har kommunerna en särskilt viktig roll, för att säkerställa att kommunernas brottsförebyggande arbete är effektivt och kunskapsbaserat föreslår regeringen att kommunernas ansvar ska regleras i en ny...

  • Posted december 22, 2022
  • 0
 • Trygghetsberedningen föreslår kraftsamling

  Trygghetsberedningen föreslår kraftsamling för barn och unga, Trygghets­beredningen har överlämnat del­betän­kandet Vägar till ett tryggare samhälle, Kraft­samling för barn och unga. Leif Jakobsson, ord­förande för den parla­menta­riska trygg­hets­bered­ningen, har i dag lämnat över Trygg­hets­bered­ningens andra del­betän­kande till Justitie­departe­mentet....

  • Posted december 14, 2022
  • 0
 • Skyddet för den centrala statsledningen stärks

  Regeringen har gett Säkerhetspolisen utökade möjligheter att besluta om registerkontroll, ändringen möjliggör bättre kontroll av personer med tillträde till vissa skyddspersoners bostäder. Säkerhetspolisen ansvarar för personskyddet för den centrala statsledningen. Inom ramen för personskyddsarbetet får Säkerhetspolisen besluta...

  • Posted december 2, 2022
  • 0
 • Statliga boenden och deltagande i introduktion

  Asylsökande ska bo i statliga boenden och delta i samhällsintroduktion, migrationsminister Maria Malmer Stenergard tog igår emot ett del­betänkande om mot­tagande av asyl­sökande under hela asyl­tiden i Sverige. Utredningen före­slår bland annat krav på att asyl­sökande ska...

  • Posted november 16, 2022
  • 0