All posts tagged "Stärkning"

 • Regeringen föreslår att Tullverkets befogenheter stärks

  Regeringen har beslutat om en proposition med förslag som ska stärka Tullverkets befogenheter. Bland förslagen ingår att öka tulltjänstemännens säkerhet, samt att stärka Tullverkets kontrollverksamhet och brottsbekämpning. Den organiserade brottsligheten är systemhotande och Tullverket har en nyckelroll...

  • Posted april 14, 2024
  • 0
 • Arbetet mot mäns våld mot kvinnor stärks

  Den senaste tiden har media rapporterat om flera aktuella fall där män har anhållits misstänkta för mord på kvinnor de hade, eller har haft, en relation med. Förra veckan hade justitieminister Gunnar Strömmer, jämställdhetsminister Paulina Brandberg och...

  • Posted april 10, 2024
  • 0
 • Skit/Bra – Ett föreningsöverskridande projekt

  Örebros elitlag kraftsamlar i ett gemensamt projekt för att stärka den psykiska hälsan bland Örebros ungdomar! Sedan drygt ett år tillbaka har Örebros elitklubbar, ÖSK fotboll, Örebro Volley, KIF Örebro, Örebro Hockey och Black Knights, arbetat i...

  • Posted april 8, 2024
  • 0
 • Bolagsverkets brottsförebyggande arbete ska stärkas

  Tydligare kontrollerande roll, ska stärka Bolagsverkets brottsförebyggande arbete. Bolagsverket får en tydligare roll när det gäller att kontrollera att uppgifterna i verkets register är korrekta, och motverka att felaktiga uppgifter registreras. Syftet är att minska risken för att...

  • Posted mars 29, 2024
  • 0
 • Många vill delta i Europauniversitet men förutsättningarna kan stärkas

  Svenska universitet och högskolor har goda förutsättningar att delta i Europauniversitet och gör det framgångsrikt, det svenska deltagandet är högt jämfört med övriga Europa. UHR har på regeringens uppdrag kartlagt förutsättningarna för svenska lärosätens deltagande i EU-initiativet...

  • Posted mars 29, 2024
  • 0
 • Regeringen stärker arbetet mot rasism och hatbrott

  Regeringen har påbörjat arbetet med att ta fram en ny handlingsplan mot rasism och hatbrott. I budgetpropositionen för 2024 aviserade regeringen en förstärkning av arbetet mot rasism de kommande åren. Regeringen stärker nu arbetet mot rasism och...

  • Posted mars 26, 2024
  • 0
 • Ökade möjligheter att säga upp hyresgäster

  Ökade möjligheter att säga upp hyresgäster som begår brott, och stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor. Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om utökade möjligheter, för fastighetsägare att säga upp hyresgäster som begår brott. Syftet...

  • Posted februari 29, 2024
  • 0
 • Nu stärks skyddet för polisanställda

  Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag som stärker skyddet för de polisanställda, som arbetar i den yttersta skärningspunkten mot den organiserade brottsligheten. Förslagen innebär att anställda vid Polismyndigheten i vissa fall, ska kunna använda...

  • Posted februari 26, 2024
  • 0
 • Nytt förslag för stärkt järnvägs- och kollektivtrafikskydd

  Det ska vara tryggt att resa kollektivt och därför behöver järnvägs- och kollektivtrafikskyddet stärkas, det framkommer i det regeringsuppdrag som i dag slutredovisas. Ett av förslagen är att ta fram en ny lag om järnvägs- och kollektivtrafikskydd. ...

  • Posted januari 31, 2024
  • 0
 • Stärkt skydd och stöd till våldsutsatta barn och unga

  För att stärka skyddet och stödet till barn och unga som är utsatta för våld, gör regeringen satsningar inom flera områden. Det handlar om uppdrag i myndigheternas regleringsbrev om våldsförebyggande insatser i skolan, stärka rättsväsendets kunskap om...

  • Posted januari 3, 2024
  • 0