All posts tagged "Villkor"

 • Nu skärps villkoren för anhöriginvandring

  Nu skärps villkoren för anhöriginvandring och möjligheterna, att få uppehållstillstånd av humanitära skäl begränsas. Den 1 december, trädde ändringar i utlänningslagen i kraft som innebär att villkoren för anhöriginvandring skärps i vissa fall och att möjligheten att...

  • Posted december 3, 2023
  • 0
 • Örebro bibliotek värnar ungas rätt

  Örebro bibliotek värnar ungas rätt till information och privatliv, och ändrar villkoren för låntagare från 13 år. Från och med 20 november kan bibliotekets besökare som är 13 år och äldr,e låna utan insyn från vårdnadshavare. Alla...

  • Posted november 18, 2023
  • 0
 • Skärpta villkor för anhöriginvandring

  Skärpta villkor för anhöriginvandring, och begränsade möjligheter att få uppehållstillstånd av humanitära skäl. Regeringen har i dag beslutat om en proposition med förslag som skärper villkoren för anhöriginvandring i vissa fall och begränsar möjligheten att bevilja uppehållstillstånd...

  • Posted september 26, 2023
  • 0
 • Över 16 000 alkolås under 10 år

  I Sverige finns möjligheten att ha körkort med villkoret alkolås. Villkoret innebär att den som dömts för rattfylleri, kan fortsätta köra bil under förutsättning att man bekostar installationen av alkolås i sin bil och går på regelbundna...

  • Posted september 23, 2023
  • 0
 • Skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter

  Skärpta villkor för anhöriginvandring, och begränsade möjligheter att få uppehållstillstånd av humanitära skäl. Regeringen har i dagarna fattat beslut om en lagråds­remiss med förslag på skärpta villkor för anhörig­invandring i vissa fall, och begräns­ningar av möjlig­heten att...

  • Posted juli 16, 2023
  • 0
 • Bättre villkor för författare och litterära upphovsmän

  Regeringen höjer biblioteksersättningen och möjliggör fler stipendier till litterära upphovspersoner, för att stärka författares och litterära upphovsmäns ekonomiska villkor och för att skapa möjligheter för konstnärlig utveckling. Regeringen och företrädare för de litterära upphovsmännens organisationer har kommit...

  • Posted juni 25, 2023
  • 0
 • Nytt uppdrag om förbättrade villkor för konstnärer

  Regeringen vill stärka förutsättningarna för bild- och formkonstnärer att få betalt för sitt arbete, regeringen ger Statens kulturråd i uppdrag att omförhandla avtalet om medverkans- och utställningsersättning. Regeringen ger Statens kulturråd i uppdrag att omförhandla avtalet om...

  • Posted april 11, 2023
  • 0
 • Skärpta villkor för arbetskraftsinvandring

  Regeringen har beslutat om tilläggs­direktiv till Utred­ningen om en behovs­prövad arbets­krafts­invandring. Syftet är att dels skärpa villkoren för arbets­krafts­invand­ringen, dels främja den hög­kvalifi­cerade arbets­krafts­invandringen. – Sverige ska värna och förbättra reglerna för den kvalifi­cerade och hög­kvalifi­cerade arbets­krafts­invand­ringen....

  • Posted februari 17, 2023
  • 0
 • Lagrådsremiss om villkor för public service på internet

  Regeringen har idag beslutat en lagrådsremiss med förslag om ändringar i radio- och tv-lagen. Förslagen i lagrådsremissen gör det möjligt att ställa upp krav på innehåll i radio- och tv-program från public service (SR, SVT och UR)...

  • Posted januari 26, 2023
  • 0
 • Förbättrade villkor för konstnärer och kulturskapare

  I går presenterade kulturminister Parisa Liljestrand kulturdepartementets delar av budgetpropositionen för 2023 vid en pressträff, bland annat presenterades att regeringen förstärker stöden till de enskilda konstnärerna och kulturskaparna inom samtliga konstarter i syfte att möjliggöra fler långa...

  • Posted november 9, 2022
  • 0