Nu skärps villkoren för anhöriginvandring

By on 3 december, 2023
Arkivbild

Nu skärps villkoren för anhöriginvandring och möjligheterna, att få uppehållstillstånd av humanitära skäl begränsas.

Den 1 december, trädde ändringar i utlänningslagen i kraft som innebär att villkoren för anhöriginvandring skärps i vissa fall och att möjligheten att bevilja uppehållstillstånd av humanitära skäl begränsas.

– Sverige står inför stora utmaningar med ett växande utanförskap, vilket senare års omfattande invandring i kombination med bristande integration har bidragit till. Att skärpa villkoren för anhöriginvandring och begränsa möjligheterna att få uppehållstillstånd av humanitära skäl är viktigt för att bryta och vända den utvecklingen, och förändringarna utgör en viktig del i det paradigmskifte som nu genomförs inom svensk migrationspolitik, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard. 

En förändring är att åldersgränsen för att neka uppehållstillstånd på grund av anknytning höjs från 18 till 21 år, bland annat för att förhindra fler tvångsäktenskap. Möjligheterna till undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring, när anknytningspersonen är alternativt skyddsbehövande, begränsas också.

Vidare innebär ändringarna att bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter tas bort och att barn i stället ska få beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter även om omständigheterna inte har samma allvar och tyngd som för vuxna.

Politik
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login