Alla inlägg taggade "Politik"

 • Läkarförbundet välkomnar diskussion om ökad statlig styrning av vården

  Kristdemokraterna har i dag presenterat en rapport som är tänkt att vara förslag till utredningsdirektiv för statlig styrning av svensk hälso- och sjukvård. Rapporten innehåller en analys och förslag till en reformerad svensk ansvarsfördelning mellan stat, region...

  • Skrivet april 13, 2021
  • 0
 • Hyresrabattstödet blir inte bättre av förlängning

  Regeringen och januaripartierna har idag meddelat att hyresrabattstödet förlängs till att omfatta andra kvartalet 2021. – En förlängning av hyresrabattstödet gör inte systemet bättre. Hyresrabattstödet är administrativt krångligt, långsamt och innebär att staten övervältrar sitt ansvar för...

  • Skrivet april 5, 2021
  • 0
 • Ny avhandling om samspelet mellan ny teknik och politisk reglering

  Stockholms fondbörs var den första i världen att privatisera sin organisationsform. I en ny avhandling har företagsekonomen Rasmus Nykvist studerat hur olika aktörer genom tiderna har fått igenom lagförändringar som gör deras nya affärsmodeller möjliga. Rasmus Nykvist,...

  • Skrivet mars 29, 2021
  • 0
 • Rädda Barnen kommenterar Sveriges svar på FN-kritiken om barnen i Syrien

  Under fredagen kom det officiella svaret på den kritik som FN riktat mot Sverige kring hanteringen av de svenska barn som sitter fast i läger i Syrien. Sveriges regering väljer i sitt svar att presentera en bedömning...

  • Skrivet mars 28, 2021
  • 0
 • Motvind Norrmogen skriver öppet brev till politikerna i Lindesbergs kommun

  Föreningen Motvind Norrmogen – ett medborgarinitiativ för miljö och demokrati – har skrivit ett öppet brev till ledamöter och ersättare i Lindesbergs kommunfullmäktige: “Vi vill höra hur ni ser på frågan om vindindustriområde vid Norrmogen och hoppas...

  • Skrivet mars 24, 2021
  • 0
 • Den statliga administrationen växer, trots försök till effektivisering

  Regeringen har vidtagit åtgärder för att effektivisera det administrativa arbetet vid statliga myndigheter. Riksrevisionens granskning visar dock att åtgärderna endast har haft begränsad effekt, och att regeringen bör intensifiera sitt arbete – bland annat genom att möjliggöra...

  • Skrivet mars 20, 2021
  • 0
 • Balanskommissionen: Tillståndsprövningar måste gå snabbare

  Ska Sverige lyckas med sina ambitiösa klimatmål måste nödvändiga investeringar i hållbar utveckling främjas. Det menar Balanskommissionen som har presenterat sex förslag på förändringar, som till exempel kortare tillståndsprövningar, ökad förutsebarhet och bättre proportionalitet i myndigheternas utredningskrav....

  • Skrivet mars 18, 2021
  • 0
 • Många utmaningar för kultur- och fritidsenheten – men problem kan lösas genom samverkan

  Kultur- och fritidsenheten i Lindesbergs kommun står inför många utmaningar – bland annat att utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter är för svagt, enligt Tillväxtförvaltningens riskbedömning. En möjlighet att lösa problem, enligt kommunens nya styrmodell, är att samarbete...

  • Skrivet mars 15, 2021
  • 0
 • Strategi för digitaliseringen av samhället

  Hur kan samhället nyttja de möjligheter som digitaliseringen ger för att skapa mervärde och livskvalitet åt länets invånare och näringsidkare? Det är en svår fråga men i Örebro läns digitaliseringsstrategi för åren 2021-2026 tas de första stegen...

  • Skrivet mars 4, 2021
  • 0
 • Rädda Barnen kommenterar utrikesdeklarationen

  Det en djupt beklagligt att barn inte nämns över huvud taget i utrikesdeklarationen. Inte ens Sveriges arbete för barn i konflikt lyfts, så tyvärr är barnperspektivet ännu mer frånvarande i år än tidigare år. 2020-talet kan bli...

  • Skrivet mars 1, 2021
  • 0