Alla inlägg taggade "Politik"

 • Region Örebro län vill bidra i utvecklingen av framtidens infrastruktur

  Högre hastigheter på landets järnvägar, internationella hänsynstaganden och alternativa finansieringsmöjligheter. Det är några av de saker som samhällsbyggnadsnämnden tror skulle vässa både Örebro läns och Sveriges transportinfrastruktur. I slutet av oktober överlämnade Trafikverket förslag på inriktningsunderlag inför...

  • Skrivet januari 21, 2021
  • 0
 • Nya tillväxtnämndens ordförande Magnus Storm presenteras

  “Nu kan jag ge politiken den tid som krävs och därmed bättre möjligheter att lyfta kulturfrågor”, förklarar Magnus Storm (C) – ordförande i nya tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun som får tydligare ansvar för kulturpolitiken i kommunen. Vem...

  • Skrivet januari 9, 2021
  • 0
 • Kulturen tar mer plats i nya tillväxtnämnden – men vad vill politikerna med kulturen?

  När tillväxtutskottet blir tillväxtnämnd i Lindesbergs kommun från årsskiftet överförs näringslivsenheten till kommunstyrelsen. Därmed blir kulturenheten näst största enhet i tillväxtförvaltningen och de politiska ledamöterna i tillväxtnämnden får tydligare ansvar för kulturpolitiken i kommunen. Men vad har...

  • Skrivet december 17, 2020
  • 0
 • ÖBO får uppdrag att sälja fastigheter

  ÖrebroBostäder (ÖBO) har fått ett uppdrag av Örebro kommun att sälja fastigheter för att möjliggöra ett ökat underhåll, renoveringar och nybyggnation. Uppdraget är i linje med ett ansvarsfullt fastighetsägande. Vi ska förvalta vårt bestånd på ett klokt...

  • Skrivet december 17, 2020
  • 0
 • Utskott vill ha mer fokus på bostäder i Lindesbergs centrum

  Utskottet för stöd och strategi i Lindesbergs kommun vill ha mer fokus på bostäder i Lindesbergs centrum. Därför får Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen arbeta om sitt förslag som bland annat vill skydda kulturmiljöer i centrala Lindesberg. Utskottet för stöd...

  • Skrivet december 12, 2020
  • 0
 • Lindesbergs kommun nu redo att skriva under demokrati-deklarationen

  Demokratidag för ungdomar och utbildningsdag för förtroendevalda om den svenska demokratins historia. Det är de åtaganden som Lindesbergs kommun kommer att anta när de skriver under Deklaration för en stark demokrati, enligt förslag till kommunstyrelsen. Deklarationen för...

  • Skrivet december 10, 2020
  • 0
 • ​Ledamöter i nya tillväxtnämnden i Lindesberg nu utsedda

  Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun har nu utsett nio ledamöter och nio ersättare för nya tillväxtnämnden som från årsskiftet ersätter tillväxtutskottet. Magnus Storm (C) blir ordförande och Sofie Krantz (S) blir vice ordförande. Övriga ledamöter: Nafih Mawlod (S),...

  • Skrivet december 9, 2020
  • 0
 • Ivo-granskning inte tillräckligt för att råda bot på socialtjänstens utmaningar

  Rädda Barnen välkomnar att regeringen har gett Ivo i uppdrag att granska att socialtjänsten hanterar fall med barn och unga på rätt sätt. I grunden behövs mer resurser och bättre förutsättningar för att säkerställa att socialtjänsten inte...

  • Skrivet december 6, 2020
  • 0
 • ​Så kan Frövis strandpromenad bli mer tillgänglig för allmänheter

  “Frövi strandpromenad behöver en översyn och en sammanhållande tanke för att kunna fungera tillfredsställande och kunna utvecklas”, skriver Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen som vill ha Lindesbergs kommuns uppdrag att ta fram ett utvecklingsprogram för strandpromenaden i Frövi. Ärendet “Utvecklingsprogram...

  • Skrivet december 2, 2020
  • 0
 • Byte av kommunstyrelseordförande i Nora kommun

  1 december får Nora kommun en ny ordförande för kommunstyrelsen. Det är Tom Rymoen (M) som tillträder, samtidigt som Solveig Oscarsson (S) lämnar uppdraget. Det är andra gången under mandatperioden som kommunstyrelsen byter ordförande, enligt en uppgörelse...

  • Skrivet december 1, 2020
  • 0