All posts tagged "Politik"

 • Ytterligare steg för Sveriges integrering i Nato

  Regeringen beslutade den 8 juni 2023 att Försvarsmakten får vidta förberedelser med Nato, och med stater som är medlemmar i Nato för att möjliggöra framtida gemensamma operationer. Förberedelserna får bestå i tillfällig basering av utländsk militär materiel...

  • Posted juni 9, 2023
  • 0
 • Regeringen underlättar utbyggnaden av ny kärnkraft

  Regeringen föreslår att regler som hindrar utbyggnaden av kärnkraft förändras, så att det blir möjligt att bygga flera reaktorer och på nya platser. Regeringen har i dag överlämnat sina förslag till Lagrådet genom lagrådsremissen Ny kärnkraft för...

  • Posted juni 8, 2023
  • 0
 • Ytterligare tio miljoner till medmänskligt stöd

  Ytterligare tio miljoner till medmänskligt stöd via hjälplinjer och chatt. Regeringen förstärker satsningarna inom området för psykisk hälsa och suicidprevention, och ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att fördela ytterligare 10 miljoner kronor under 2023 till ideella organisationer som...

  • Posted juni 7, 2023
  • 0
 • Skydd och hjälp till barn blir nytt steg

  Skydd och hjälp till barn blir nytt steg i Sveriges stöd till Ukraina. Över 7 miljoner människor i Ukraina har tvingats lämna sina hem och söka temporärt skydd från den ryska aggressionen, i Ukraina och i andra europeiska...

  • Posted juni 6, 2023
  • 0
 • 83% av svenskarna skulle rösta om EU-valet

  83% av svenskarna skulle rösta om EU-valet hölls nästa vecka, en ny opinionsundersökning om medborgarnas syn på EU visar på ett starkt stöd för demokratin och att medborgarna känner till nästa års EU-val. 71 % av EU-medborgarna vet...

  • Posted juni 6, 2023
  • 0
 • Cecilia Albertsson ny ordförande i kommunstyrelsen

  Cecilia Albertsson tar över rollen som ordförande i kommunstyrelsen. I fredags blev det formellt klart att Cecilia Albertsson (M) blir ny ordförande i kommunstyrelsen. Till vice ordförande valdes Lars-Göran Zetterlund (C) och 2:a vice ordförande, tillika oppositionsråd,...

  • Posted juni 5, 2023
  • 0
 • Regeringen uppmanar kommunerna att se över beredskapen

  Regeringen uppmanar kommunerna att se över beredskapen, inför en eventuell värmebölja i sommar. Alla verksamheter inom vård och omsorg behöver se över sina handlingsplaner och sin beredskap för en sommar med hög värme, för att kunna skydda...

  • Posted juni 4, 2023
  • 0
 • Satsning för att öka vårdplatser ska utvärderas

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vård- och omsorgsanalys) ska utvärdera regeringens satsning på att öka antalet vårdplatser, satsningen är av hög prioritet och dess effekter kommer genom detta uppdrag att följas noggrant. – Vi beräknar en satsning...

  • Posted juni 3, 2023
  • 0
 • Begränsningar av möjligheten till villkorlig frigivning

  Begränsningar av möjligheten till villkorlig frigivning och kriminalisering av rymning, nya och förändrade uppdrag till utredning om förstärkt samhällsskydd. Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till den pågående utredningen Ett förstärkt samhällsskydd och en minskad risk för återfall...

  • Posted juni 3, 2023
  • 0
 • Regeringen vill säkra god beredskap för skolan

  Regeringen vill säkra god beredskap för skolan vid kris eller krig. Vid kris eller krig har skolan en viktig roll att långt som möjligt fortsätta undervisningen, och även att tillgodose behovet av omsorg för barn vars vårdnadshavare har...

  • Posted juni 1, 2023
  • 0