Alla inlägg taggade "Politik"

 • Nya regler gällande eget boende för asylsökande (EBO)

  Idag röstade riksdagen ja till en förändring av den så kallade EBO-lagen. Förändringen syftar till att få fler asylsökande att bosätta sig där det finns bättre möjligheter till snabb integration. Förslagen röstades igenom av en majoritet bestående...

  • Skrivet november 27, 2019
  • 0
 • Brister i planeringen av höghastighetsjärnväg

  För att säkerställa att satsningar på ny infrastruktur är kostnadseffektiva ska alternativa och billigare åtgärder först övervägas. Planeringen av höghastighetsjärnväg har inte följt den principen. Riksrevisionen rekommenderar nu regeringen att inte ta några nya beslut förrän planeringen...

  • Skrivet november 22, 2019
  • 0
 • Sårbart kulturutbud i landsbygden

  Myndigheten för kulturanalys har kartlagt kulturutbudet i Sveriges 290 kommuner 2013–2017. Rapporten, Kulturens geografi, visar att kulturutbud finns i samtliga 290 kommuner, men utbudet är större i storstadskommuner och i täta kommuner med närhet till en större...

  • Skrivet november 17, 2019
  • 0
 • Demokratins kris större än bara ”fake news”

  Är falska nyheter det främsta hotet mot demokratin? Nej, menar Malmöforskaren Johan Farkas. ”Demokrati handlar inte bara om sanning”, säger Farkas och betonar istället vikten av att stärka demokratiska institutioner. Många vill lyssna på Johan Farkas, doktorand...

  • Skrivet november 15, 2019
  • 0
 • Amnesty välkomnar förslaget om en ny myndighet för romers rättigheter

  Amnesty International välkomnar i sitt remissvar förslaget om att inrätta en myndighet för romers rättigheter i Sverige, men har åtskilliga frågor och synpunkter på förslaget som det nu ser ut. Alla synpunkter som organisationen lämnat har tagit...

  • Skrivet november 14, 2019
  • 0
 • Tågoperatörerna vill framtidssäkra Sverige

  En vecka med EU i fokus och hur vi utvecklar järnvägssektorn och tågföretagens konkurrenskraft. Visserligen har vi ännu ingen ny Kommission på plats, det viskas om 1 december som realistiskt måldatum, och Brexit verkar ta allt övrigt...

  • Skrivet november 9, 2019
  • 0
 • Läkare Utan Gränser kräver att Europas ledare möjliggör landstigning för 104 överlevare

  SOS MEDITERRANEE och Läkare Utan Gränser uppmanar nu Europas ledare att skyndsamt möjliggöra en snabb landstigning för personerna ombord Ocean Viking. Organisationerna kräver också en samordnad och förutsägbar mekanism för landstigningar för att undvika onödigt lidande till...

  • Skrivet oktober 29, 2019
  • 0
 • Myrsteg för högre pris på klimatutsläpp

  När jag var barn lekte vi en lek där man skulle ta olika steg; myrsteg, banansteg, elefantsteg och paraplysteg var några av stegen. Myrsteg var de allra minsta steg man kunde ta. Även om man tog tio...

  • Skrivet oktober 27, 2019
  • 0
 • Tobé (M) fick Europaparlamentet att agera för att stoppa dödsstraff för hbtq-personer i Uganda

  Europaparlamentet har i dag i en gemensam resolution fördömt den allvarliga situationen för hbtq-personer i Uganda. Moderaternas Europaparlamentariker Tomas Tobé tog initiativ till resolutionen och har ansvarat för förhandlingarna. Det är nu avgörande att Ugandas regering inte...

  • Skrivet oktober 24, 2019
  • 0
 • Målet i regionala kulturplanen – ett blomstrande kulturliv i hela länet

  Det övergripande målet i den regionala kulturplanen för Örebro län är ett blomstrande kulturliv i hela länet. För att nå dit är inriktningen i kulturplanen 2020-2023 solidariskt fördelad kultur med en regionalpolitisk vilja att kulturaktörer som får...

  • Skrivet oktober 23, 2019
  • 0