Alla inlägg taggade "Politik"

 • Rätten till föda kränks i Zimbabwe

  Regeringen i Zimbabwe för en medveten politik som undergräver befolkningens tillgång till mat, hävdar Amnesy i en rapport som släpps den 15 oktober. I rapporten granskar Amnesty hur den kontroversiella jordreformen har bidragit till våld, korruption och...

  • Skrivet oktober 18, 2021
  • 0
 • Kommunfullmäktige sammanträder i Kumla kommun

  Måndagen den 18 oktober kl. 18.00 sammanträder Kumla kommunfullmäktige i Kumla Folkets Hus, Teatern.   Följande ärenden kommer att behandlas: Delårsbokslut 2021 Redovisning av partistöd 2020 Revidering taxa miljöbalken Se hela ärendelistan här – kumla.se/kommun-och-politik/demokrati-och-insyn/moten-handlingar-och-protokoll/, välj sedan...

  • Skrivet oktober 12, 2021
  • 0
 • Efterfrågestyrda vårdtjänster hotar principen om vård efter behov

  Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och det etiska rådet inom Svensk sjuksköterskeförening lanserar gemensamt etiskt uttalande om efterfrågestyrda vårdtjänster. Uttalande avser att ur ett sjuksköterske- och läkarprofessionsperspektiv belysa etiska problem med det ökade utbudet av efterfrågestyrda...

  • Skrivet oktober 8, 2021
  • 0
 • Brist på konsekvensanalys när regeringen höjer alkoholskatten

  Regeringen har, utöver den tidigare aviserade alkoholskattehöjningen 2023, i budgetpropositionen för 2022 även aviserat en höjning av alkoholskatten till 2024. Den exakta utformningen av förslaget återkommer regeringen med, men skattehöjningen 2024 förväntas leda till ökade skatteintäkter med...

  • Skrivet oktober 3, 2021
  • 0
 • Beslut om ny ordförande för Kommunstyrelsen

  Den 22 september beslutade Kommunfullmäktige att John Johansson (S) blir ny ordförande för Kommunstyrelsen.   John Johansson (S) ersätter Kenneth Handberg. Tidigare var John Johansson (S) kommunalråd med ansvar för sociala frågor i kommunen. Politik | Örebro...

  • Skrivet september 25, 2021
  • 0
 • Örebro kommun inför en ny nämndorganisation

  Programnämnderna tas bort och det totala antalet nämnder minskar från 20 till 13. Det är en del i beslutet om ny nämndorganisation för Örebro kommun som idag togs i Kommunfullmäktige.   För att få en rakare och...

  • Skrivet september 25, 2021
  • 0
 • Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar till Degerfors

  Under hösten besöker Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar industriorter för att ha samtal om jobb och omställning, Onsdag 27 Oktober 2021 kommer Nooshi till Degerfors Järnverk. – Industrin är nyckeln, både till vårt välstånd och till den omställning...

  • Skrivet september 24, 2021
  • 0
 • Kumla kommun kommunfullmäktige sammanträder måndag 27 september

  Måndagen den 27 september kl. 19.00 sammanträder Kumla kommunfullmäktige i Kumla Folkets Hus, Teatern.   Följande ärenden kommer att behandlas: Årsredovisning 2020 Svenska skoindustrimuseet Svar på motion från Vänsterpartiet om sociala investeringar Valärenden Hela ärendelistan ser man...

  • Skrivet september 20, 2021
  • 0
 • Oppositionen: ”Det gick för fort när beslutet om besparingarna togs”

  Det gick fort när barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun beslutade att Kulturskolan Garnalia ska spara en halv miljon kronor. För fort, tycker oppositionen i nämnden (M, KD och L) som lämnat in ett särskilt yttrande: ”Vi...

  • Skrivet september 20, 2021
  • 0
 • Ny arbetsrätt riskerar missa statliga sektorn

  Förslagen till ny LAS, omställningsstöd och kompetensutveckling på den svenska arbetsmarknaden är fortfarande huvudsakligen anpassat för den privata sektorn, trots den omfattande kritik som förslagen fått under processens gång. Fackförbundet ST har i en gemensam remiss med...

  • Skrivet september 17, 2021
  • 0