All posts tagged "Uppehållstillstånd"

 • Skärpta krav på hederligt levnadssätt

  Skärpta krav på hederligt levnadssätt, och ökade möjligheter till återkallelse av uppehållstillstånd. Regeringen har fattat beslut, om att ge en särskild utredare i uppdrag att se över förutsättningarna att kunna avlägsna utlänningar ur landet. På grund av...

  • Posted november 21, 2023
  • 0
 • Regeringen har beslutat om antalet anvisningar

  Regeringen har beslutat om antalet anvisningar av personer, med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd för nästa år. Antalet personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd som Migrationsverket får anvisa kommunerna att ordna boende för under 2024 får inte överstiga...

  • Posted oktober 29, 2023
  • 0
 • Skärpta villkor för anhöriginvandring

  Skärpta villkor för anhöriginvandring, och begränsade möjligheter att få uppehållstillstånd av humanitära skäl. Regeringen har i dag beslutat om en proposition med förslag som skärper villkoren för anhöriginvandring i vissa fall och begränsar möjligheten att bevilja uppehållstillstånd...

  • Posted september 26, 2023
  • 0
 • Språk- och samhällskunskapskrav för permanent uppehållstillstånd

  På måndag den 29 maj klockan 09.30 överlämnar Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för permanent uppehållstillstånd sitt betänkande, till migrationsminister Maria Malmer Stenergard. I samband med överlämningen hålls en pressträff med migrationsministern och den särskilda utredaren, kammarrättsrådet...

  • Posted maj 28, 2023
  • 0
 • Skärpta villkor för anhöriginvandring

  Skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl, igår remitterade Justitiedepartementet ett utkast till lagrådsremiss med förslag som skärper villkoren för anhöriginvandring i vissa fall och begränsar möjligheten att bevilja uppehållstillstånd av humanitära...

  • Posted februari 25, 2023
  • 0
 • Afghanska asylsökande måste få uppehållstillstånd

  Situationen i Afghanistan är just nu extremt svår och osäker, de humanitära behoven är enorma. Barn och kvinnor drabbas särskilt hårt. Över 500 barn har fått sätta livet till i den senaste våldsvågen och tusentals har skadats....

  • Posted augusti 26, 2021
  • 0
 • Risk att anknytningsärenden inte handläggs rättssäkert

  Brister i arbetet med att klarlägga de sökandes identitet gör att rättssäkerheten i Migrationsverkets handläggning av så kallade anknytningsärenden inte kan garanteras. Riksrevisionen efterlyser nu åtgärder från både regeringen och Migrationsverket. Ansökan om uppehållstillstånd för en person...

  • Posted april 25, 2021
  • 0
 • Barnkonventionen ny lag − men ingen ny regel för uppehållstillstånd

  Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag och det innebär att barn tydligare får rätt att komma till tals och bli lyssnade på. Barnkonventionen blir en av flera lagar som Migrationsverket tar hänsyn till i barns...

  • Posted december 31, 2019
  • 0
 • Över tiotusen sökte uppehållstillstånd för gymnasiestudier

  10 557 ungdomar hade under måndagen fått sin ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier registrerad. 1 294 ärenden har avgjorts medan 9 219 ansökningar ska prövas när ansökningstiden nu är över. Ytterligare några hundratal ansökningar som skickades under...

  • Posted oktober 2, 2018
  • 0
 • Rädda Barnen välkomnar beslut om ensamkommmande

  Torsdag 7 juni röstade riksdagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för en stor grupp ensamkommande. Rädda Barnen välkomnar beslutet men konstaterar samtidigt att det är många som inte omfattas av den nya lagstiftningen. – Vi är glada...

  • Posted juni 11, 2018
  • 0