Alla inlägg taggade "Uppehållstillstånd"

 • Afghanska asylsökande måste få uppehållstillstånd

  Situationen i Afghanistan är just nu extremt svår och osäker, de humanitära behoven är enorma. Barn och kvinnor drabbas särskilt hårt. Över 500 barn har fått sätta livet till i den senaste våldsvågen och tusentals har skadats....

  • Skrivet augusti 26, 2021
  • 0
 • Risk att anknytningsärenden inte handläggs rättssäkert

  Brister i arbetet med att klarlägga de sökandes identitet gör att rättssäkerheten i Migrationsverkets handläggning av så kallade anknytningsärenden inte kan garanteras. Riksrevisionen efterlyser nu åtgärder från både regeringen och Migrationsverket. Ansökan om uppehållstillstånd för en person...

  • Skrivet april 25, 2021
  • 0
 • Barnkonventionen ny lag − men ingen ny regel för uppehållstillstånd

  Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag och det innebär att barn tydligare får rätt att komma till tals och bli lyssnade på. Barnkonventionen blir en av flera lagar som Migrationsverket tar hänsyn till i barns...

  • Skrivet december 31, 2019
  • 0
 • Över tiotusen sökte uppehållstillstånd för gymnasiestudier

  10 557 ungdomar hade under måndagen fått sin ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier registrerad. 1 294 ärenden har avgjorts medan 9 219 ansökningar ska prövas när ansökningstiden nu är över. Ytterligare några hundratal ansökningar som skickades under...

  • Skrivet oktober 2, 2018
  • 0
 • Rädda Barnen välkomnar beslut om ensamkommmande

  Torsdag 7 juni röstade riksdagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för en stor grupp ensamkommande. Rädda Barnen välkomnar beslutet men konstaterar samtidigt att det är många som inte omfattas av den nya lagstiftningen. – Vi är glada...

  • Skrivet juni 11, 2018
  • 0
 • Rädda Barnen yttrar sig om ”Ny möjlighet till uppehållstillstånd”

  Rädda Barnen har fått möjlighet att yttra sig över utkastet till lagrådsremissen ”Ny möjlighet till uppehållstillstånd”. Remissen rör de ensamkommande barn i Sverige som hunnit bli vuxna på grund av Migrationsverkets långa handläggningstider. I utkastet föreslås att...

  • Skrivet februari 24, 2018
  • 0
 • Askersund – All inclusive

  Den stora vågen av asylsökande till Askersund har klingat av, många har fått avslag. Andra har flyttat vidare, samtidigt har några fått uppehållstillstånd och försöker etablera ett liv och en vardag i vårt samhälle. Den avgörande frågan...

  • Skrivet februari 20, 2018
  • 0
 • Politik | Nu börjar den tidsbegränsade lagen att gälla

  Den tidsbegränsade lagen, som gör det svårare att få uppehållstillstånd i Sverige, träder i kraft nu. Lagen innebär att det svenska regelverket kommer att ligga på miniminivå enligt EU-rätten och internationella konventioner under tre år. – Detta...

  • Skrivet juli 23, 2016
  • 0