All posts tagged "Betning"

  • ​Älgens betning av tall orsakar stor skada för landets skogsbrukare

    Älgens betning av tall orsakar stor skada för landets skogsbrukare, betningen leder både till tillväxtförluster och kvalitetsnedsättningar för det framtida timret och kostnaden för skogsbruket har beräknats till att årligen uppgå till 1,25 miljarder kronor. Varje vår...

    • Posted juni 29, 2020
    • 0