All posts tagged "Bostadsägare"

 • Minskad optimism bland bostadsägarna

  Det är fortfarande något fler bostadsägare som tror på stigande än fallande bostadspriser under det kommande året, men optimismen har minskat något jämfört med föregående kvartal. 31 procent tror på stigande priser och 21 procent på fallande...

  • Posted september 11, 2023
  • 0
 • Ny tjänst för miljömedvetna bostadsägare

  Ny tjänst för miljömedvetna bostadsägare, Energikalkylatorn ska minska hemmets klimatavtryck. För att fler ska kunna sänka sina elkostnader och göra mer miljömedvetna val i hemmet lanserar Länsförsäkringar Fastighetsförmedling nu Energikalkylatorn. Det är en digital och automatiserad rådgivningstjänst...

  • Posted december 20, 2022
  • 0
 • Viss minskning av olagligt elarbete i hemmen

  En färsk undersökning kring kunskap, erfarenhet och attityder till elarbeten i hemmet, visar att olagliga elarbeten minskat något sedan 2017. Fler bostadsägare kollar också upp att elföretaget finns registrerat hos Elsäkerhetsverket. Elsäkerhetsverket gjorde 2017 en undersökning med...

  • Posted mars 16, 2022
  • 0
 • Sju av tio bostadsägare tror att stigande elpriser kan påverka bostadspriserna

  En stor majoritet av bostadsägare tror på fortsatt stigande bostadspriser på både ett och tre års sikt, även om andelen minskat något på senare tid. Drygt åtta av tio anger högt efterfrågetryck som motiv för fortsatt uppgång....

  • Posted februari 19, 2022
  • 0
 • Fortsatt stor optimism bland bostadsägare om bostadsprisernas utveckling

  En majoritet av de som äger sin bostad tror på fortsatt stigande bostadspriser på både ett och tre års sikt. Ett högt efterfrågetryck bedöms vara det huvudsakliga skälet. Endast 1–2 procent tror på fallande bostadspriser på ett...

  • Posted februari 21, 2021
  • 0
 • Stillastående priser närmaste året spår flest bostadsägare

  SBAB:s indikator över bostadsprisförväntningarna för det andra kvartalet rasar kraftigt jämfört med första kvartalet. Från att en klar majoritet trott på stigande bostadspriser tror nu flest bostadsägare (33 procent) på stillastående bostadspriser det närmaste året. 31 procent...

  • Posted maj 16, 2020
  • 0