All posts tagged "Bostadsbrist"

 • Åtta av tio unga bor i kommun med bostadsbrist

  Åtta av tio unga, hela 77 procent, mellan 19–25 år, bor i en kommun som har ett underskott av bostäder till unga. Det visar en ny kartläggning som gjorts av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, baserat på data från Boverket...

  • Posted november 27, 2023
  • 0
 • Mer än var tredje ung vuxen oroar sig

  Bostadsbristen är efter psykisk ohälsa den största utmaningen i samhället kopplat till unga människor. Det visar en ny undersökning genomförd på uppdrag av Byggföretagen. – Den dysfunktionella bostadsmarknaden är ett generationssvek, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen....

  • Posted maj 24, 2023
  • 0
 • Åtta av tio unga bor i kommun med bostadsbrist

  Fler än åtta av tio unga, hela 85 procent, mellan 19–25 år bor i en kommun som har ett underskott av bostäder till unga. Det visar en ny kartläggning som gjorts av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling baserat på data...

  • Posted november 29, 2021
  • 0
 • Glädjeskutt i svensk ekonomi, bostadsbrist på väg att lösas och behov av fler moderna trädgårdsstäder

  Svensk ekonomi går som tåget och inflationen ökar snabbare än väntat. Riksbanken kommer att tvingas justera upp räntebanan och höja reporäntan tidigare än de indikerat. Ett omfattande bostadsbyggande i kombination med en kraftigt nedreviderad befolkningsprognos talar för...

  • Posted september 19, 2021
  • 0
 • Allvarlig ungdomsbostadsbrist i Örebro

  Ungdomsbostadsbristen är inte bara ett Stockholmsfenomen. Örebro och 66 andra kommuner runt om i landet finns med på listan över orter med allvarlig ungdomsbostadsbrist, det visar en nysläppt rapport från Riksbyggen. I Örebro kan bara 24 procent...

  • Posted oktober 14, 2020
  • 0
 • Åtgärder krävs för att motverka bostadsbristen

  Preliminärt påbörjades nybyggnationen av ca 11 900 nya bostäder under första kvartalet 2020, enligt färska siffror från SCB. Det är inte tillräckligt för att komma till rätta med bostadsbristen och coronapandemin riskerar att sänka nuvarande byggtakt. Riksbyggen...

  • Posted maj 26, 2020
  • 0
 • Stor orörlighet på bostadsmarknaden

  Varannan lägenhetsägare i Sverige vill gärna flytta till radhus eller villa, samtidigt uppger en av tre äldre över 60 att de skulle vilja lämna huset för en lägenhet. Dagens flytthinder skapar en orörlig marknad med ett dåligt...

  • Posted juli 20, 2019
  • 0
 • Ungbolån – Riksbyggens förslag för att lösa unga vuxnas boendesituation

  Bostadsbrist, långa kötider till hyreslägenheter och amorteringskrav tvingar en generation unga svenskar till otrygga och dyra andra- eller tredjehandskontrakt. Riksbyggen har arbetat fram ett förslag om ett statligt Ungbolån efter en CSN-liknande modell. Förslaget, som adresseras direkt...

  • Posted juni 24, 2019
  • 0
 • Årlig undersökning visar fortsatt stor bostadsbrist i landet

  Idag publicerades Boverkets bostadsmarknadsenkät där samtliga landets kommuner rapporterat in situationen på bostadsmarknaden. Totalt 240 kommuner (83 procent) anger att det råder underskott på bostäder. –Det är ett underbetyg till den svenska bostadspolitiken att lite drygt 4...

  • Posted maj 14, 2019
  • 0
 • Sjunkande tilltro till regeringens förmåga att lösa bostadsbristen

  Bara 16 procent av väljarna tror att den nya regeringen kan minska den bostadsbrist som finns i stora delar av Sverige. Samtidigt är trycket stort på regeringen att se över amorteringskrav och bolånetak. Det visar en undersökning...

  • Posted februari 7, 2019
  • 0