All posts tagged "Bostadsbyggande"

 • Bostadsbyggandet har slutat sjunka

  Bostadsbyggandet har slutat sjunka, enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Byggstarterna av nyproduktionsprojekt var oförändrade mellan september och oktober enligt Byggfaktas Byggstartsindikator, bostadsbyggandet steg med 3,2 procent medan övrigt byggande minskade med 1,3 procent. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn ökat...

  • Posted november 20, 2023
  • 0
 • Prognoser och scenarier för bostadsbyggande ska förbättras

  Regeringen ger Boverket i uppdrag att förbättra prognoser och scenarier för byggande. Boverket ska bland annat undersöka möjligheter att göra prognoser och scenarier, för byggande med olika tidshorisont och bedöma risker och osäkerheter i anslutning till detta....

  • Posted oktober 8, 2023
  • 0
 • Historiskt stort fall i bostadsbyggandet

  Svensk ekonomi väntas krympa med en procent i år för att sedan växa nästa år med 0,4 procent. Färre nya bostäder och lägre hushållskonsumtion bidrar till den låga tillväxten. Bostadspriserna bedöms falla lite till innan botten är...

  • Posted september 14, 2023
  • 0
 • Bostadsbyggandet föll under juni

  Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade med 0,4 procent mellan maj och juni enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet minskade med 0,5 procent medan övrigt byggande ökade med 1,0 procent. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med 10,2 procent. Bostadsindikatorn...

  • Posted juli 25, 2023
  • 0
 • Räntehöjningarna sänker byggmarknaden

  Bostadsbyggandet sjunker till 25 500 påbörjade bostäder, i lägenheter och småhus under 2023. – Det är bottenkänning i nyproduktionen av både hyres- och bostadsrätter, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. Bedömningen 25 500 påbörjade bostäder är 13...

  • Posted april 10, 2023
  • 0
 • Positivt med ny kartläggning för ökat bostadsbyggande

  Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att redovisa vilka åtgärder de genomfört tillsammans med kommunerna för att främja bostadsbyggande. – Bostadsbyggandet faller nu snabbt. Tid är pengar och pengar har blivit dyrare på grund av inflation och stigande...

  • Posted januari 23, 2023
  • 0
 • Kartläggning för ökat bostadsbyggande

  Det behöver byggas fler bostäder över hela landet, regeringen ger därför länsstyrelserna i uppdrag att redovisa vilka åtgärder de genomfört tillsammans med kommunerna för att främja ett ökat bostadsbyggande. – Det är ett stort underskott på bostäder...

  • Posted januari 22, 2023
  • 0
 • Bostadsbyggandet minskar markant

  Idag publicerar Boverket en reviderad byggprognos. Förutsättningarna på bostadsmarknaden har försämrats snabbt under 2022, med kraftigt stigande räntor och energipriser. Hushållens köpkraft har försvagats avsevärt. – Vi bedömer att bostadsbyggandet minskar markant efter att ha nått en...

  • Posted oktober 20, 2022
  • 0
 • Bostadsbyggandet tvärnitar

  Den svenska ekonomin spås gå in i nolltillväxt nästa år. Arbetslösheten väntas trots det bara öka svagt. En envist hög inflation gör att styrräntan förväntas höjas med 0,75 procentenheter i nästa vecka för att sedan toppa på...

  • Posted september 15, 2022
  • 0
 • Ökat bostadsbyggande i Askersund

  Det har byggts fler nya bostäder under den senaste mandatperioden, både i Askersunds kommun och Sverige. Men de nya bostäderna matchar inte nödvändigtvis efterfrågan varnar expert. Newsworthy granskar tillsammans med Dagens Samhälle utvecklingen i alla kommuner under...

  • Posted augusti 1, 2022
  • 0