Alla inlägg taggade "Bostadsbyggande"

 • Bostadsbyggandet fortsätter att öka

  NAVET Analytics kommande konjunkturrapport visar att bostadsbyggandet har fortsatt att öka kraftigt under 2021 Preliminära beräkningar visar att det totalt påbörjades 9 550 bostäder i småhus och ca 36 300 bostäder i flerbostadshus. Magnus Klein, ansvarig för...

  • Skrivet november 29, 2021
  • 0
 • Det här krävs för att öka bostadsbyggandet i Sverige

  För att komma till rätta med Sveriges bostadsunderskott krävs en rad åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för nyproduktion. Sveriges Allmännyttas byggherreråd presenterar nu en agenda som verkligen kan göra skillnad för att öka byggandet, minska bostadsbristen...

  • Skrivet juli 6, 2021
  • 0
 • Bostadsbyggandet överraskar

  Under första kvartalet i år påbörjades drygt 16 000 lägenheter. Närmare 85 procent av dessa bestod av lägenheter i flerbostadshus. Under första kvartalet i år påbörjades drygt 16 000 lägenheter. Närmare 85 procent av dessa bestod av...

  • Skrivet maj 31, 2021
  • 0
 • Stark byggtakt i Örebro kommun

  De senaste fem åren har det byggts nästan 7 700 nya bostäder i Örebro kommun, det är lika många som de föregående 16 åren tillsammans! En byggtakt som saknar motstycke sedan Miljonprogrammet slutfördes på 70-talet, och förutsättningarna...

  • Skrivet april 21, 2021
  • 0
 • Kostnaderna sjunker för bostadsbyggandet

  Ny statistik från SCB visar att byggpriserna minskat med 2 procent för byggande av flerbostadshus i jämförelse med föregående år. – Många års skenande kostnader bryts nu som en följd av den sjunkande byggkonjunkturen, men det sker...

  • Skrivet november 23, 2019
  • 0
 • Statlig medfinansiering av bostadsbyggande är avgörande för hållbara bostäder

  När staten drog sig tillbaka från finansieringen fick det inte bara konsekvenser för byggherrar, som av förklarliga skäl blev mer försiktiga när man fick ta över hela risken för investeringen. Även kommunernas vilja att planlägga mark och...

  • Skrivet oktober 7, 2019
  • 0
 • Mäklare och svenska folket eniga: bygg billigare bostäder!

  Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att fördelen för köparna på nyproduktionsmarknaden fortfarande är väldigt stark – även om den minskar något sedan april. Mäklarna anser att det behöver byggas billigare bostäder för att få igång marknaden – och...

  • Skrivet juli 9, 2019
  • 0
 • Bostadsbyggandet har nått sin kulmen

  Idag publicerades siffror för nybyggnation av bostäder för helåret 2018. Under året färdigställdes 42 844 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus, 12 032 i småhus och ytterligare 3 495 tillkom genom ombyggnation. –Enligt bedömningar från Boverket behöver det färdigställas...

  • Skrivet maj 13, 2019
  • 0
 • Ekonomiska utsikter från Hyresgästföreningen: Politiken ansvarar för byggfallet

  Statistiska centralbyrån har presenterat preliminär statistik som visar att det påbörjades nybyggnation av cirka 53 000 lägenheter under 2018. Det är 16 procent färre lägenheter jämfört med 2017 då 62 879 lägenheter började byggas. I flerbostadshus påbörjades...

  • Skrivet februari 20, 2019
  • 0
 • ​Antalet nybyggda bostäder minskar

  Under de tre första kvartalen 2018 minskade antalet nybyggda bostäder i Sverige med 16 procent jämfört med samma period 2017, det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån som bostadsutvecklaren OBOS har sammanställt. – Bostadsbyggandet måste öka för...

  • Skrivet december 27, 2018
  • 0