All posts tagged "Bostadsbyggande"

 • Positivt med ny kartläggning för ökat bostadsbyggande

  Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att redovisa vilka åtgärder de genomfört tillsammans med kommunerna för att främja bostadsbyggande. – Bostadsbyggandet faller nu snabbt. Tid är pengar och pengar har blivit dyrare på grund av inflation och stigande...

  • Posted januari 23, 2023
  • 0
 • Kartläggning för ökat bostadsbyggande

  Det behöver byggas fler bostäder över hela landet, regeringen ger därför länsstyrelserna i uppdrag att redovisa vilka åtgärder de genomfört tillsammans med kommunerna för att främja ett ökat bostadsbyggande. – Det är ett stort underskott på bostäder...

  • Posted januari 22, 2023
  • 0
 • Bostadsbyggandet minskar markant

  Idag publicerar Boverket en reviderad byggprognos. Förutsättningarna på bostadsmarknaden har försämrats snabbt under 2022, med kraftigt stigande räntor och energipriser. Hushållens köpkraft har försvagats avsevärt. – Vi bedömer att bostadsbyggandet minskar markant efter att ha nått en...

  • Posted oktober 20, 2022
  • 0
 • Bostadsbyggandet tvärnitar

  Den svenska ekonomin spås gå in i nolltillväxt nästa år. Arbetslösheten väntas trots det bara öka svagt. En envist hög inflation gör att styrräntan förväntas höjas med 0,75 procentenheter i nästa vecka för att sedan toppa på...

  • Posted september 15, 2022
  • 0
 • Ökat bostadsbyggande i Askersund

  Det har byggts fler nya bostäder under den senaste mandatperioden, både i Askersunds kommun och Sverige. Men de nya bostäderna matchar inte nödvändigtvis efterfrågan varnar expert. Newsworthy granskar tillsammans med Dagens Samhälle utvecklingen i alla kommuner under...

  • Posted augusti 1, 2022
  • 0
 • Minskat bostadsbyggande i Örebro

  Minskat bostadsbyggande i Örebro – trots befolkningstillväxt. Bostadsbyggandet i Sverige har ökat de under mandatperioden, men inte i Örebro kommun. Detta trots att befolkningen växt. Newsworthy granskar tillsammans med Dagens Samhälle utvecklingen i alla kommuner under mandatperioden...

  • Posted juli 27, 2022
  • 0
 • Bostadsbyggandet fortsätter att öka

  NAVET Analytics kommande konjunkturrapport visar att bostadsbyggandet har fortsatt att öka kraftigt under 2021 Preliminära beräkningar visar att det totalt påbörjades 9 550 bostäder i småhus och ca 36 300 bostäder i flerbostadshus. Magnus Klein, ansvarig för...

  • Posted november 29, 2021
  • 0
 • Det här krävs för att öka bostadsbyggandet i Sverige

  För att komma till rätta med Sveriges bostadsunderskott krävs en rad åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för nyproduktion. Sveriges Allmännyttas byggherreråd presenterar nu en agenda som verkligen kan göra skillnad för att öka byggandet, minska bostadsbristen...

  • Posted juli 6, 2021
  • 0
 • Bostadsbyggandet överraskar

  Under första kvartalet i år påbörjades drygt 16 000 lägenheter. Närmare 85 procent av dessa bestod av lägenheter i flerbostadshus. Under första kvartalet i år påbörjades drygt 16 000 lägenheter. Närmare 85 procent av dessa bestod av...

  • Posted maj 31, 2021
  • 0
 • Stark byggtakt i Örebro kommun

  De senaste fem åren har det byggts nästan 7 700 nya bostäder i Örebro kommun, det är lika många som de föregående 16 åren tillsammans! En byggtakt som saknar motstycke sedan Miljonprogrammet slutfördes på 70-talet, och förutsättningarna...

  • Posted april 21, 2021
  • 0