All posts tagged "Bygglovsbeslut"

  • Har du ett tidsbegränsat bygglov

    Nu påminner Örebro kommun alla örebroare som har tidsbegränsade bygglov, att se över dem för att slippa byggsanktionsavgift (böter). I bygglovsbeslutet kan man se hur länge det gäller. Bygg- och miljönämnden i kommunen är skyldig att ta...

    • Posted december 5, 2023
    • 0