Har du ett tidsbegränsat bygglov

By on 5 december, 2023
Arkivbild

Nu påminner Örebro kommun alla örebroare som har tidsbegränsade bygglov, att se över dem för att slippa byggsanktionsavgift (böter). I bygglovsbeslutet kan man se hur länge det gäller.

Bygg- och miljönämnden i kommunen är skyldig att ta ut byggsanktionsavgift, om platsen eller byggnadsverket inte har återställts innan tiden för det tidsbegränsade bygglovet har gått ut.

Från och med den 1 januari 2023 började nya bestämmelser gälla i plan- och bygglagstiftningen, om byggsanktionsavgift (böter) för tidsbegränsade bygglov. Det innebär att Bygg- och miljönämnden är skyldig att ta ut byggsanktionsavgift, om platsen eller byggnadsverket inte har återställts innan tiden för det tidsbegränsade bygglovet har gått ut.

– Just nu håller vi på att se över alla tidsbegränsade bygglov där giltighetstiden har gått ut. Om du har ett tidsbegränsat bygglov som har gått ut och du inte återställt platsen eller byggnadsverket så kommer vi kontakta dig med mer information, säger Marianne Gustavsson, enhetschef för bygglov, administration och tillsyn.

– Bygg- och miljönämnden är skyldiga att pröva frågan om sanktion för de tidsbegränsade lov som gått ut. Därför vill vi i och med detta gå ut och informera om de regler som gäller för att så långt det är möjligt förhindra att vi tvingas ta ut sanktionsavgifter för dem som inte känner till den nya lagstiftningen, säger Anders Olsson (C), ordförande Bygg- och miljönämnden.

Vad är ett tidsbegränsat bygglov?

Bygg- och miljönämnden kan ge tidsbegränsat bygglov för bygglovspliktiga åtgärder som pågår under en begränsad tid, om behovet av åtgärden är tillfälligt. Den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov får inte överstiga 15 år.

Innan tiden för ett tidsbegränsat bygglov har gått ut ska platsen eller byggnadsverket återställas till samma skick som det var innan. Det är du som sökte det tidsbegränsade bygglovet och du som är fastighetsägare som ska se till att platsen eller byggnadsverket återställs innan giltighetstiden går ut. Fastighetsägaren har det yttersta ansvaret. Hur länge bygglovet gäller står i ditt bygglovsbeslut.

I vissa fall kan Bygg- och miljönämnden ge en förlängning av ett tidsbegränsat bygglov. Förlängning ska då beviljas innan det tidsbegränsade bygglovet gått ut för att du inte ska riskera byggsanktionsavgift. Det är därför viktigt att du lämnar in din ansökan om förlängning till Bygg- och miljönämnden i god tid innan bygglovet går ut, så att beslutet hinner fattas innan giltighetstiden går ut.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login