Alla inlägg taggade "Bygglov"

 • Har du synpunkter på bullerplanket

  Trafikverket har ansökt om bygglov för att uppföra bullerplank längs järnvägen i centrala Kumla. Fram till 23 juli kan man lämna synpunkter på ansökan. En ansökan om bygglov avseende nybyggnation av bullerplank har inkommit till Kumla kommun....

  • Skrivet juli 13, 2021
  • 0
 • Ökat intresse för att bygga fritidshus i Örebro län

  Under coronaåret 2020 beviljades rekordmånga bygglov för fritidshus i Sverige. Även i Örebro län har byggloven ökat. Det visar försäkringsbolaget Ifs analys av siffror från SCB. Svenskarnas intresse för fritidshus har skjutit i höjden under pandemin, med...

  • Skrivet juni 20, 2021
  • 0
 • Byggloven ökade i Sverige men minskade i Örebro under 2020

  Trots pandemi ökade antalet bygglov i Sverige under förra året. Totalt beviljades 58 890 bygglov för nya lägenheter, småhus, fritidshus och flerbostadshus. Det är en ökning med 3 procent jämfört med 2019, visar en sammanställning av siffror...

  • Skrivet mars 15, 2021
  • 0
 • Klart med bygglov för bostäder i vattentornet

  På torsdagen beslutade Sydnärkes byggnämnd om att bevilja bygglov till Askersundsbostäder AB för byggande av bostäder i vattentornet i Askersund. Därmed är det klart för lägenheter i ett av Askersunds mest attraktiva lägen. I december flyttade hyresgästerna...

  • Skrivet januari 29, 2021
  • 0
 • Återvinningsstation tas bort i Lanna, Lekeberg

  Återvinningsstationen i Lanna Centrum, Lekeberg tas bort senast den 6 mars på grund av att bygglov saknas och heller inte kan beviljas på grund av överklagande. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar återvinnare av förpackningar och tidningar till återvinningsstationer vid...

  • Skrivet mars 3, 2020
  • 0
 • Antalet beviljade bygglov indikerar minskat bostadsbyggande 2020

  I sin löpande månadsbevakning, Marknadssignaler & prognoser, presenterar NAVET Analytics en sammanställning av antalet beviljade bygglov på basis av statistik från SCB. När de beviljade byggloven för bostäder studeras närmare visar utvecklingen på en negativ trend, när...

  • Skrivet december 23, 2019
  • 0
 • Byggloven indikerar fortsatt nedgång för nybyggnadsinvesteringar

  I sin löpande månadsbevakning, Marknadssignaler & prognoser, presenterar NAVET Analytics en sammanställning av antalet beviljade bygglov på basis av statistik från SCB. En sammanvägning av bygglovsstatistiken beräknat i ett rullande 12-månadersvärde ger signaler om att den samlade...

  • Skrivet augusti 5, 2019
  • 0
 • Bygglov söks för etablering av återvinningsstation i Lanna

  Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, ansöker nu om bygglov för att etablera en återvinningsstation vid Hidinge skola i Lanna. Bygglovsansökan är resultatet av ett gott samarbete mellan Lekebergs kommun och FTI. Placeringen av den nya stationen kommer att...

  • Skrivet april 27, 2019
  • 0
 • Byggloven på bostadsmarknaden störtdyker

  Analysföretaget Industrifakta presenterar månadsvis i Marknadssignaler & Prognoserindikationer för hur byggloven på bostadsmarknaden utvecklas i Sverige. Även om siffrorna för 2018 ännu är preliminära är det tydligt att de pekar mot en nedgång i jämförelse med samma period...

  • Skrivet november 10, 2018
  • 0
 • Antalet beviljade bygglov indikerar en kraftig nedgång i nyproduktionen

  I Industrifaktas senaste månadsbrev Marknadssignaler & Prognoser presenteras indikationer på att nybyggnadsvolymerna dalar under det kommande 1-2 åren, bedömningen bygger på statistik från SCB över beviljade bygglov inom bostäder och lokaler. Industrifaktas analytiker Jenny Ingelström menar att...

  • Skrivet augusti 22, 2018
  • 0