All posts tagged "Bygglov"

 • Sök ditt bygglov nu

  Går du i byggtankar? Ansök om bygglov redan nu för att kunna starta ditt projekt i tid. Under våren ökar antalet bygglovsansökningar och väntan på svar kan bli lång. – Mitt bästa tips är att förbereda och...

  • Posted november 24, 2022
  • 0
 • Bygglovet beviljat för länsmuseet

  Igår kom beskedet att Örebro kommun, byggnadsnämnden har beviljat bygglovet för om- och tillbyggnad av länsmuseet på Engelbrektsgatan 3. I motiveringen för beslutet står att ”tillbyggnaden utformas i samma stil och material som den ursprungliga byggnaden och...

  • Posted november 23, 2022
  • 0
 • Går du i byggtankar

  Varmt välkommen till ett öppet hus och träffa Örebro kommuns bygglovshandläggare för vägledning och tips gällande ansökningar om bygglov.   Öppet hus Örebro kommuns bygglovshandläggare inbjuder dig som går i byggtankar till ett öppet hus med drop-in...

  • Posted oktober 15, 2022
  • 0
 • Negativa signaler för bygglov av lokaler

  Negativa signaler för bygglov av lokaler enligt konsult- och analysföretaget Navets löpande månadsindikatorer för bygg- och fastighetsmarknaden. Enligt konsult- och analysföretaget Navets löpande månadsindikatorer för bygg- och fastighetsmarknaden, visar en sammanställning av statistik från SCB att de...

  • Posted maj 9, 2022
  • 0
 • Har du synpunkter på bullerplanket

  Trafikverket har ansökt om bygglov för att uppföra bullerplank längs järnvägen i centrala Kumla. Fram till 23 juli kan man lämna synpunkter på ansökan. En ansökan om bygglov avseende nybyggnation av bullerplank har inkommit till Kumla kommun....

  • Posted juli 13, 2021
  • 0
 • Ökat intresse för att bygga fritidshus i Örebro län

  Under coronaåret 2020 beviljades rekordmånga bygglov för fritidshus i Sverige. Även i Örebro län har byggloven ökat. Det visar försäkringsbolaget Ifs analys av siffror från SCB. Svenskarnas intresse för fritidshus har skjutit i höjden under pandemin, med...

  • Posted juni 20, 2021
  • 0
 • Byggloven ökade i Sverige men minskade i Örebro under 2020

  Trots pandemi ökade antalet bygglov i Sverige under förra året. Totalt beviljades 58 890 bygglov för nya lägenheter, småhus, fritidshus och flerbostadshus. Det är en ökning med 3 procent jämfört med 2019, visar en sammanställning av siffror...

  • Posted mars 15, 2021
  • 0
 • Klart med bygglov för bostäder i vattentornet

  På torsdagen beslutade Sydnärkes byggnämnd om att bevilja bygglov till Askersundsbostäder AB för byggande av bostäder i vattentornet i Askersund. Därmed är det klart för lägenheter i ett av Askersunds mest attraktiva lägen. I december flyttade hyresgästerna...

  • Posted januari 29, 2021
  • 0
 • Återvinningsstation tas bort i Lanna, Lekeberg

  Återvinningsstationen i Lanna Centrum, Lekeberg tas bort senast den 6 mars på grund av att bygglov saknas och heller inte kan beviljas på grund av överklagande. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar återvinnare av förpackningar och tidningar till återvinningsstationer vid...

  • Posted mars 3, 2020
  • 0
 • Antalet beviljade bygglov indikerar minskat bostadsbyggande 2020

  I sin löpande månadsbevakning, Marknadssignaler & prognoser, presenterar NAVET Analytics en sammanställning av antalet beviljade bygglov på basis av statistik från SCB. När de beviljade byggloven för bostäder studeras närmare visar utvecklingen på en negativ trend, när...

  • Posted december 23, 2019
  • 0