All posts tagged "Bygglov"

 • Träffa en bygglovshandläggare i Nora

  Har du frågor om bygglov? Bygglovshandläggare kommer att finnas för att svara på dina frågor i Nora. Planerar du att bygga trädäck, glasa in din altan, bygga en gäststuga på tomten, att expandera dina företagslokaler eller ändra...

  • Posted april 7, 2024
  • 0
 • Har du ett tidsbegränsat bygglov

  Nu påminner Örebro kommun alla örebroare som har tidsbegränsade bygglov, att se över dem för att slippa byggsanktionsavgift (böter). I bygglovsbeslutet kan man se hur länge det gäller. Bygg- och miljönämnden i kommunen är skyldig att ta...

  • Posted december 5, 2023
  • 0
 • Ljusnarsbergs kommun bjuder in till kommunhuset

  Har man frågor om bygglov, värmepumpar, små avlopp eller energi- och klimatrådgivning? Kom till kommunhuset 20 november och ställ era frågor. Går man i tankarna om att bygga ut eller bygga om? Har man funderat över att...

  • Posted november 13, 2023
  • 0
 • Regeringen vill förlänga möjligheten

  Regeringen vill förlänga möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder, regeringen har beslutat om en proposition med förslag som ska göra det möjligt att fortsätta använda tillfälliga bostäder som ett komplement till permanenta bostäder. Den 1 maj 2023...

  • Posted februari 12, 2023
  • 0
 • Sök ditt bygglov nu

  Går du i byggtankar? Ansök om bygglov redan nu för att kunna starta ditt projekt i tid. Under våren ökar antalet bygglovsansökningar och väntan på svar kan bli lång. – Mitt bästa tips är att förbereda och...

  • Posted november 24, 2022
  • 0
 • Bygglovet beviljat för länsmuseet

  Igår kom beskedet att Örebro kommun, byggnadsnämnden har beviljat bygglovet för om- och tillbyggnad av länsmuseet på Engelbrektsgatan 3. I motiveringen för beslutet står att ”tillbyggnaden utformas i samma stil och material som den ursprungliga byggnaden och...

  • Posted november 23, 2022
  • 0
 • Går du i byggtankar

  Varmt välkommen till ett öppet hus och träffa Örebro kommuns bygglovshandläggare för vägledning och tips gällande ansökningar om bygglov.   Öppet hus Örebro kommuns bygglovshandläggare inbjuder dig som går i byggtankar till ett öppet hus med drop-in...

  • Posted oktober 15, 2022
  • 0
 • Negativa signaler för bygglov av lokaler

  Negativa signaler för bygglov av lokaler enligt konsult- och analysföretaget Navets löpande månadsindikatorer för bygg- och fastighetsmarknaden. Enligt konsult- och analysföretaget Navets löpande månadsindikatorer för bygg- och fastighetsmarknaden, visar en sammanställning av statistik från SCB att de...

  • Posted maj 9, 2022
  • 0
 • Har du synpunkter på bullerplanket

  Trafikverket har ansökt om bygglov för att uppföra bullerplank längs järnvägen i centrala Kumla. Fram till 23 juli kan man lämna synpunkter på ansökan. En ansökan om bygglov avseende nybyggnation av bullerplank har inkommit till Kumla kommun....

  • Posted juli 13, 2021
  • 0
 • Ökat intresse för att bygga fritidshus i Örebro län

  Under coronaåret 2020 beviljades rekordmånga bygglov för fritidshus i Sverige. Även i Örebro län har byggloven ökat. Det visar försäkringsbolaget Ifs analys av siffror från SCB. Svenskarnas intresse för fritidshus har skjutit i höjden under pandemin, med...

  • Posted juni 20, 2021
  • 0