Ökat intresse för att bygga fritidshus i Örebro län

Av på 20 juni, 2021

Under coronaåret 2020 beviljades rekordmånga bygglov för fritidshus i Sverige. Även i Örebro län har byggloven ökat. Det visar försäkringsbolaget Ifs analys av siffror från SCB.

Svenskarnas intresse för fritidshus har skjutit i höjden under pandemin, med ökade priser – och bygglov. I Örebro län beviljades 36 bygglov för fritidshus under 2020. Det är en rejäl ökning mot året innan (+24 procent).

– Marknaden för fritidshus är rekordhet. De flesta köper befintliga hus, men det är också många som har valt att bygga eget. Vi har sett en ökande trend vad gäller byggprojekt bland våra kunder de senaste åren. De senaste 12 månaderna har antalet som rapporterar in en eller flera nya byggnader i sin försäkring ökat med 10 procent. Det kan vara en sidoeffekt av mindre resande, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

I hela landet beviljades under fjolåret exceptionellt många bygglov för fritidshus – 2 594 stycken. Det är i paritet med med det tidigare rekordåret 2017, men eftersom inrapporteringen har viss eftersläpning kommer antalet för 2020 att växa ytterligare. Coronaåret 2020 kommer därmed med all sannolikhet att innebära ett nytt rekord.

Siffrorna från SCB sträcker sig tillbaka till 1996.

Det ökade intresset märks även på husmarknaden. Det genomsnittliga priset på fritidshus i Sverige har stigit med 15 procent under det senaste året, enligt Svensk Mäklarstatistik.

Stora skillnader mellan län

Antalet bygglov per invånare skiljer sig rejält runt om i landet. Jämtland och Gotland sticker ut i toppen, med 287 och 201 bygglov per 100 000 invånare under 2020. I Stockholm är motsvarande siffra sju per 100 000 invånare.

I Örebro län beviljades förhållandevis få bygglov år 2020 om vi tar befolkningens storlek i beaktande.

– I år rapporteras det om virkesbrist och materialbrist på flera håll i landet, bland annat till följd av stängda gränser och svårare transportmöjligheter givet corona. Det kan även vara svårare att få tag i hantverkare samt längre väntetider för att få bygglov beviljat eftersom det är många som ansöker. Så för den som har planer på byggprojekt är det viktigt att planera i god tid, och ha tålamod, säger Jenny Rudslätt.

Genomsnittliga storleken: 105 kvadratmeter

Den genomsnittliga storleken på fritidshusen i Örebro län var 105 kvadratmeter under 2020. Riksnittet ligger på 122 kvadrameter.

Det innebär att det totalt beviljades bygglov för 3 781 kvadratmeter fritidshus i Örebro län under förra året.

– Datan täcker inte byggnader som kräver bygglov, exempelvis attefallshus och annat såsom gäststugor, bastu eller altaner, varför den egentliga siffran är ännu högre, säger Jenny Rudslätt.

Tabell: Siffror län för län

Län Antal beviljade bygglov 2020 Per 100 000 inv. Förändring mot 2019
Blekinge 39 25 +11 %
Dalarna 243 84 +28 %
Gotland 121 201 +25 %
Gävleborg 106 37 +23 %
Halland 89 26 +7 %
Jämtland 377 287 +15 %
Jönköping 59 16 +7 %
Kalmar 156 63 +20 %
Kronoberg 31 15 −11 %
Norrbotten 174 70 +28 %
Skåne 124 9 +23 %
Stockholm 160 7 +13 %
Södermanland 48 16 −11 %
Uppsala 46 12 −12 %
Värmland 76 27 −11 %
Västerbotten 205 75 −8 %
Västernorrland 66 27 +18 %
Västmanland 21 8 −30 %
Västra Götaland 281 16 +13 %
Örebro 36 12 +24 %
Östergötland 136 29 +70 %

Tips från If

  • Meddela försäkringsbolaget: För att du ska få rätt ersättning om bostaden skadas är det viktigt att meddela ditt försäkringsbolag veta vilka förändringar du gjort. Om du ska bygga ut huset eller göra om ett förrådsutrymme till toalett så kontakta försäkringsbolaget innan du börjar bygga om. Detta för att försäkringen ska gälla även under byggnadstiden.

Metod

  • Bygglovsstatistiken kommer från SCB.
  • Siffrorna från första kvartalet 2021 har inte räknats med på grund av eftersläpning som innebär att många bygglov inte hunnit rapporteras in. Även siffrorna från 2020 kan komma att skrivas upp.

Ekonomi | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: If

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in