E.ON investerar 200 miljoner i Örebros elnät

By on 29 april, 2024
Arkivbild

I år gör E.ON en omfattande investering, på drygt 200 miljoner kronor i Örebro kommuns elnätsinfrastruktur.

– Vi strävar efter ett kraftfullt och resilient energisystem, som stödjer övergången till fossilfri energi, främjar nya företag och bidrar till kommunens utveckling, säger Björn Persson, regionchef Mitt, E.ON.

Den finansiella satsningen är inriktad på att förbereda elnätet, för en framtid där el blir allt viktigare och beroendet av fossila bränslen minskar.

– Vi ska förbättra kapaciteten för energiöverföring, vilket är avgörande för stadens förmåga att elektrifiera transportflottan, utveckla bostadsbyggandet och främja nya industriprojekt. Dessa investeringar är avgörande för kommunens övergång, till en elektrifierad och fossilfri framtid, säger Björn Persson.

Under det senaste decenniet har E.ON lagt cirka 30 miljarder kronor på att förbättra elnäten. Under den nuvarande regleringsperioden, från 2024 till 2028, planerar bolaget att investera 23 miljarder kronor i elnätet, vilket markerar E.ONs största investeringsprojekt hittills.

– De rekordhöga investeringarna är nödvändiga eftersom vi behöver säkerställa en pålitlig elförsörjning samtidigt som vi anpassar oss till den snabbt ökande efterfrågan på el, vilken ställer höga krav på elnätet och hela energisystemet, säger Björn Persson.

E.ONs största investeringsprogram till dags dato följer på Energimarknadsinspektionen, Ei:s, finansiella rambeslut för regleringsperioden 2024-2027, vilket skapar förutsättningar för nödvändiga investeringar i elnätet.

Modellen för och storleken på elnätsföretagens intäktsramsramar bestäms av myndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei), vilket säkerställer skäliga priser för konsumenterna. Elnätsavgifterna baseras på de kostnader elnätsföretagen har för att bygga, underhålla och driva elnäten, inklusive en rimlig avkastning på investerat kapital. 

Ekonomi | Örebro
Örebronyheter

Källa: E.ON

You must be logged in to post a comment Login