Alla inlägg taggade "Örebro kommun"

 • 1 600 ungdomar erbjuds feriepraktik i sommar

  Perioden 1–14 mars kan ungdomar födda 2003–2005 som är skrivna i Örebro kommun anmäla intresse för en av de 1 600 praktikplatserna kommunen kan erbjuda. Intresset brukar vara stort. Feriepraktik innebär max tre sommarjobbsveckor inom offentlig sektor,...

  • Skrivet februari 25, 2021
  • 0
 • Gatuarbeten vid Kulturkvarteret under 2021

  I mars börjar Örebro kommun bygga klart gatorna vid Kulturkvarteret, samt förbereda för snabbussar. Arbetet beräknas var klart vintern 2021/2022. Gatorna och å-stråket vid Kulturkvarteret kommer att byggas klart i fyra etapper under 2021. Örebro kommun passar...

  • Skrivet februari 25, 2021
  • 0
 • Planerade gatuarbeten i centrala Örebro 2021

  Örebros befolkning växer och därmed behovet av att säkra en alltmer omfattande infrastruktur. Alltifrån brounderhåll till fjärrvärme behövs. I år står bland annat Södra infartsbroarna, Universitetsallén och dammluckorna vid Slottet på tur. Här är en överblick över...

  • Skrivet februari 24, 2021
  • 0
 • Befolkningen ökar i Örebro kommun – nu 156 381

  Igår publicerade SCB färska befolkningssiffror för 2020 för kommuner runt om i landet. Bilden är tydlig: befolkningen växer på många håll. Även i Örebro kommun har folkmängden ökat. I Örebro kommun bor numera 156 381 personer. Det är...

  • Skrivet februari 23, 2021
  • 0
 • Tillgänglighetspriset 2020 till Hopajola

  Naturvårdsorganisationen Hopajola får Tillgänglighetspriset 2020 för sina tillgänglighetsguidningar av Örebro kommun.  – Det känns mycket glädjande att få premiera Hopajolas lovvärda guidningar. De gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna njuta av naturen på ett...

  • Skrivet februari 22, 2021
  • 0
 • Lyssna på Coronakommissionen stärk ledarskapet i äldreomsorgen

  De verksamhetsnära cheferna i äldreomsorgen ansvarar för i snitt 60 medarbetare, det slår Coronakommissionen fast i sin granskning. Många chefer tvingas slå knut på sig själva för att hinna med sitt jobb, vilket drabbar personalen och de...

  • Skrivet februari 20, 2021
  • 0
 • I mars införs nya parkeringsavgifter i zon 2 samt möjlighet att ansöka om månadsavgift för boendeparkering

  Som ett led i arbetet för en hållbar stadsmiljö i ett växande Örebro, införs under 2021 ett nytt system för parkeringsavgift i Örebro. Målet är att öka tillgängligheten på platser i centrala delarna för de som behöver...

  • Skrivet februari 18, 2021
  • 0
 • Coronapandemin ger avtryck i årets bokslut för Örebro kommun

  Coronapandemin präglade hela år 2020, och det visar sig också i bokslutet för Örebro kommun när det nu har presenterats för Kommunstyrelsen. En stor del av överskottet kommer från statsbidrag som Örebro kommun fått för att både...

  • Skrivet februari 10, 2021
  • 0
 • Medarbetare i Örebro kommun kan vaccinera sig på arbetstid

  Idag den 9 februari beslutade Kommunstyrelsen att rekommendera samtliga nämnder i Örebro kommun att ta beslut om att medarbetare anställda i Örebro kommun kan vaccinera sig på arbetstid, om det är möjligt utan att verksamheten påverkas negativt....

  • Skrivet februari 9, 2021
  • 0
 • Nu släpps nya verksamhetstomter i Bettorp

  I Bettorp (etapp II) släpps nu nya verksamhetstomter med bra transport- och skyltläge till försäljning för mindre och medelstora företag. Intresseanmälan ska göras senast 15 mars 2021. De nya verksamhetstomterna gör det möjlighet för etablering av verksamheter...

  • Skrivet februari 9, 2021
  • 0