Alla inlägg taggade "Örebro kommun"

 • Bra resultat för eleverna på Örebro kommuns gymnasieskolor

  Årets avgångsbetyg för gymnasiet ligger bättre än prognostiserat trots ett helt läsår med kombinerad när- och distansundervisning. Måluppfyllelsen är högre på både de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen. Örebro kommuns gymnasieskolor har tagit sig igenom ännu ett år...

  • Skrivet juli 27, 2021
  • 0
 • Minnesstund med anledning av flygplansolyckan

  Med anledning av den tragiska olyckan vid Örebro flygplats planeras en minnesstund att hållas på torsdag den 15 juli kl. 14 i Stadsparken.   Allmänheten inbjuds att närvara för att visa sitt deltagande och hedra de avlidna....

  • Skrivet juli 12, 2021
  • 0
 • Örebro kommuns stödarbete med anledning av flygolyckan fortsätter

  Örebro kommuns POSOM-grupp finns fortsatt på plats vid fallskärmsklubben vid Örebro flygplats. Kontaktuppgifter för stöd finns på Örebro kommuns webbplats, orebro.se Lokalt Örebronyheter Källa: Örebro kommun

  • Skrivet juli 9, 2021
  • 0
 • Örebro kommun och Stockholm Exergi i samarbete kring maskinell sortering av restavfall

  För att minska klimatutsläppen inför Örebro kommun maskinell sortering av restavfall, som ett komplement till den källsortering som görs av örebroarna. Nu tecknas ett avtal med Stockholm Exergi som ska sortera ut återvinningsbart material ur örebroarnas restavfall....

  • Skrivet juli 7, 2021
  • 0
 • Nytt kostnadsfritt wifi i Örebro city

  Under mitten av juli får Örebro city ett nytt wifi som besökare kostnadsfritt kan koppla upp sig mot. Tanken är att fler ska kunna ta del av informationen som finns online och möjlighet att uppleva det utbud...

  • Skrivet juli 5, 2021
  • 0
 • Konst + Basket = Sant

  För fjärde året i rad anordnar Örebro konsthall drömsommarjobbet för feriepraktikantungdomar där de får vara med och bidra till en vackrare och tryggare utemiljö och får utlopp för sin kreativitet. I år är det en basketplan som får ett...

  • Skrivet juli 1, 2021
  • 0
 • Strömsborg i Karlslund ska renoveras

  Nu tas det första steget för att renovera byggnaden Strömsborg i Karlslundsområdet. Ett tilldelningsbeslut har fattats och i höst planeras en flytt av byggnaden, för att kunna göra en ny grundläggning. Strömsborg har länge haft en speciell...

  • Skrivet juni 28, 2021
  • 0
 • Fortsatt stöd till föreningar under coronapandemin

  Föreningar får nu möjlighet att söka bidrag för att kunna fortsätta anpassa och ställa om i sina verksamheter kopplat till coronapandemin. Bidraget ska sökas senast 15 september och delas ut till föreningar som gör anpassningar under perioden...

  • Skrivet juni 23, 2021
  • 0
 • Årets betygsresultat för årskurs 9

  Årets betygsresultat för årskurs 9 visar att 77 procent av eleverna i den kommunala skolan är behöriga för gymnasieskolans yrkesprogram. Trots att läsåret präglats av pandemin har samtliga skolor höjt sina resultat termin för termin. – Det...

  • Skrivet juni 23, 2021
  • 0
 • Fick arkitekten mer makt i Örebro kommuns pilotprojekt

  Tanken med projektet “Vi ger arkitekten makten” var att provocera fram en diskussion om roller, ansvar och arkitektonisk kvalitet. När Örebro kommun initierade projektet ruckades förhållandet mellan arkitekt och byggherre. Örebro kommun har nu gjort en utvärdering...

  • Skrivet juni 21, 2021
  • 0