All posts tagged "Civilt försvar"

 • Satsningar på civilt försvar och cybersäkerhet stärks

  I ett läge av höjd beredskap eller ytterst krig är ett starkt och motståndskraftigt civilt försvar en grundförutsättning ,för att de viktigaste samhällsfunktionerna ska fungera och civilbefolkningen skyddas. Den 11 april presenterade regeringen ett paket med åtgärder...

  • Posted april 12, 2024
  • 0
 • Krisberedskap och civilt försvar ska förstärkas

  Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att föreslå åtgärder, för att stärka krisberedskap och civilt försvar samt höja förmågan vid höjd beredskap. – Transportsektorn behöver utvecklas och stärka sin förmåga för att kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner, både vid...

  • Posted juli 8, 2023
  • 0
 • Ett starkare civilt försvar

  Den säker­hets­politiska utveck­lingen i Sveriges när­område har medfört ett behov av att stärka det civila försvaret och kris­beredskapen. I vår­ändrings­budgeten för 2022 tillför regeringen därför samman­lagt 800 miljoner kronor för att stärka det civila försvaret på lokal,...

  • Posted april 19, 2022
  • 0
 • Förslag för stärkt civilt försvar

  MSB har lämnat svar på regeringens uppdrag att göra en samlad bedömning av vilka åtgärder som bör vidtas för att stärka det civila försvarets förmåga under 2022. – I rapporten presenteras en räcka åtgärder, som vi bedömer kommer...

  • Posted mars 11, 2022
  • 0
 • Positiva röster om Örebro som centrum för civila försvaret i Mellansverige

  Örebro föreslås bli centrum för ledningen och samordningen av det civila försvaret i Mellansverige. Detta besked får varmt mottagande av flera av företrädarna för organisationer som samverkar inom totalförsvaret. Här är några av de positiva rösterna: Landshövding...

  • Posted mars 2, 2021
  • 0