All posts tagged "CSN"

 • CSN ska vidta åtgärder för att minska risken

  CSN ska vidta åtgärder för att minska risken, för felaktiga utbetalningar vid utlandsstudier. Regeringen har beslutat att ge Centrala studiestödsnämnden (CSN) i uppdrag att se över vilka åtgärder, som kan vidtas inom ramen för gällande bestämmelser. Detta...

  • Posted december 8, 2023
  • 0
 • 6 400 ansökningar för omställningsstudiestöd i helgen

  Vid midnatt den 1 oktober öppnade ansökan för omställningsstudiestöd för studier under vårterminen 2024, under första dygnet inkom nästan 6 400 ansökningar. Den första ansökningen lämnades in fyra minuter efter midnatt och första timmen lämnades flest ansökningar...

  • Posted oktober 2, 2023
  • 0
 • Dyrt att studera utomlands

  Dyrt att studera utomlands, men studenterna är nöjda. Utlandsstuderande på högskolenivå har högre levnadsomkostnader än studerande i Sverige, och många får ekonomiskt stöd av sina föräldrar. Men de högre kostnaderna till trots så är de allra flesta nöjda...

  • Posted september 30, 2023
  • 0
 • Terminsstart och studiemedelstider – CSN tipsar

  Höstterminen är i gång och därmed är det också hög tid att söka studiemedel. CSN tipsar om några saker som är bra att tänka på – både för dig som ska söka eller som redan sökt. Majoriteten...

  • Posted september 3, 2023
  • 0
 • Stor ökning av indraget studiebidrag

  Den andel gymnasieelever som blir av med sitt studiebidrag på grund av ogiltig frånvaro är den högsta någonsin, nivån är nu tillbaka och är högre än innan pandemin då en nedgång i frånvaron noterades. Totalt fick 34...

  • Posted juli 5, 2023
  • 0
 • Psykisk hälsa och egna måendet faktorer bakom frånvaro

  Psykisk hälsa och det egna måendet, egna intressen och vad kompisarna gör är faktorer som påverkar huruvida elever på gymnasiet har ogiltig frånvaro eller ej. Det framgick när CSN undersökte hur rapporteringen av ogiltig frånvaro på gymnasiet...

  • Posted juni 14, 2023
  • 0
 • Svårt att betala på studielånet

  Svårt att betala på studielånet? Det här kan du göra! Har din ekonomi blivit sämre och det är svårare att betala tillbaka på studielånet? Det finns hjälp att få, och vissa saker kan du göra själv! Inflationen...

  • Posted juni 12, 2023
  • 0
 • Förenklat regelverk och fler handläggare behövs

  Förenklat regelverk och fler handläggare behövs till omställningsstudiestödet, bedömer CSN. Handläggningsläget för omställningsstudiestödet är fortsatt utmanande och kommer att följa med under 2024 om inga stora förändringar sker. CSN bedömer fortfarande att större delen av anslaget för...

  • Posted juni 4, 2023
  • 0
 • Högre andel tog studielån under 2022

  Färre studiemedelstagare, men högre andel tog studielån under 2022. Under 2022 sjönk antalet studerande med studiemedel, men andelen som lånar pengar till studier ökade till den högsta nivån sedan 2004. Ökningen jämfört med 2021 är 1,2 procentenheter,...

  • Posted maj 9, 2023
  • 0
 • Inkomst, utbildningsnivå och attityder viktigaste faktorerna

  Inkomst, utbildningsnivå och attityder viktigaste faktorerna bakom sämre återbetalning av studielån. Personer med lägre inkomst, lägre utbildningsnivå och med låg vilja att betala är mest sannolika att inte betala tillbaka på sitt studielån. Det visar en ny artikel...

  • Posted april 2, 2023
  • 0