Alla inlägg taggade "CSN"

 • Fler får studiebidraget indraget på grund av skolk

  Andelen gymnasieelever som fick indraget studiebidrag på grund av ogiltig frånvaro ökade under förra läsåret och är nu tillbaka på nivåer innan pandemin. Det visar den officiella statistik som CSN publicerat. Här är kommunerna där gymnasieleverna skolkar...

  • Skrivet juli 7, 2022
  • 0
 • Fribeloppet återinförs – så mycket får du tjäna

  Den 1 juli återinförs fribeloppet som tillfälligt slopades under pandemin. Trots att drygt hälften jobbar samtidigt som de studerar, uppger var fjärde student att de inte vet vad fribeloppet är. Håll koll på vad som gäller, så...

  • Skrivet juli 1, 2022
  • 0
 • Tydlig pandemieffekt på studiestödet under 2021

  Pandemin gjorde ett stort avtryck på studiestödet under förra året och fler än någonsin studerade med studiemedel. Det visar CSN:s årliga rapport där konjunkturen och arbetslösheten beskrivs som bidragande orsaker till att fler studerar. I CSN:s årliga...

  • Skrivet april 21, 2022
  • 0
 • Rekordmånga studerande under 2021

  Fler än någonsin ansöker om studiemedel och nio av tio är nöjda med CSN:s service. CSN publicerar nu sin årsredovisning för 2021 där det bästa resultatet på åratal redovisas. ”Utifrån vårt grunduppdrag, att göra studier möjligt, är...

  • Skrivet mars 5, 2022
  • 0
 • Hälften börjar jobba direkt efter gymnasiet

  Mer än hälften av gymnasieungdomarna börjar arbeta direkt efter gymnasiet, 38 procent går vidare till studier och 8 procent saknar sysselsättning. Föräldrarnas utbildningsbakgrund påverkar tydligt vilka som läser vidare på högre utbildningar. Det visar en studie som...

  • Skrivet januari 17, 2022
  • 0
 • Fribeloppet återinförs – okänt för var fjärde student

  I januari återinförs fribeloppet som tillfälligt slopades under pandemin. Men var fjärde student vet inte vad fribeloppet är, visar en ny undersökning som CSN har gjort. Det riskerar att bli en dyrköpt läxa för de studenter som...

  • Skrivet december 14, 2021
  • 0
 • Studerande har bättre ekonomi men sämre studiesituation

  På komvux och folkhögskolor är det en kraftig ökning av studerande som upplever sin ekonomi under studietiden som ganska bra till mycket bra. Samtidigt upplever allt fler en sämre studiesituation vilket till stor del beror på distansstudier...

  • Skrivet oktober 19, 2021
  • 0
 • Antalet studerande i utlandet minskar kraftigt

  Antalet som studerar med studiemedel i utlandet minskar kraftigt. USA och Australien är de länder där antalet studerande minskar mest. Att antalet utlandsstuderande minskar kan kopplas till den pågående pandemin. Totalt studerade 17 542 personer i utlandet...

  • Skrivet september 9, 2021
  • 0
 • Var tredje återgår till studier efter avslutad utbildning

  Tre av tio som avslutade sin eftergymnasiala utbildning innan år 2005 gick tillbaka till studier på högskola, universitet eller yrkeshögskola någon gång före år 2018. Många återgick till studier relativt snabbt och de bytte ofta utbildningsinriktning. CSN...

  • Skrivet juni 28, 2021
  • 0
 • Var tredje återgår till studier efter avslutad utbildning

  Tre av tio som avslutade sin eftergymnasiala utbildning innan år 2005 gick tillbaka till studier på högskola, universitet eller yrkeshögskola någon gång före år 2018. Många återgick till studier relativt snabbt och de bytte ofta utbildningsinriktning. CSN...

  • Skrivet juni 23, 2021
  • 0