Alla inlägg taggade "CSN"

 • Antalet studerande i utlandet minskar kraftigt

  Antalet som studerar med studiemedel i utlandet minskar kraftigt. USA och Australien är de länder där antalet studerande minskar mest. Att antalet utlandsstuderande minskar kan kopplas till den pågående pandemin. Totalt studerade 17 542 personer i utlandet...

  • Skrivet september 9, 2021
  • 0
 • Var tredje återgår till studier efter avslutad utbildning

  Tre av tio som avslutade sin eftergymnasiala utbildning innan år 2005 gick tillbaka till studier på högskola, universitet eller yrkeshögskola någon gång före år 2018. Många återgick till studier relativt snabbt och de bytte ofta utbildningsinriktning. CSN...

  • Skrivet juni 28, 2021
  • 0
 • Var tredje återgår till studier efter avslutad utbildning

  Tre av tio som avslutade sin eftergymnasiala utbildning innan år 2005 gick tillbaka till studier på högskola, universitet eller yrkeshögskola någon gång före år 2018. Många återgick till studier relativt snabbt och de bytte ofta utbildningsinriktning. CSN...

  • Skrivet juni 23, 2021
  • 0
 • Antalet deltidsstuderande ökar kraftigt

  Antalet deltidsstuderande med studiemedel ökade med 35 procent under 2020, ökningen beror bland annat på att fribeloppsgränsen slopats vilket gör att fler deltidsstuderande kan ta studiemedel samtidigt som de arbetar. Under 2020 fick 100 200 personer studiemedel...

  • Skrivet april 26, 2021
  • 0
 • Antalet deltidsstuderande ökar kraftigt

  Antalet deltidsstuderande med studiemedel ökade med 35 procent under 2020. Ökningen beror bland annat på att fribeloppsgränsen slopats vilket gör att fler deltidsstuderande kan ta studiemedel samtidigt som de arbetar. Under 2020 fick 100 200 personer studiemedel...

  • Skrivet april 21, 2021
  • 0
 • Stor påverkan på studielånen under pandemin

  Betydligt fler personer har fått nedsättning på studielånen och flyttat fram betalningar under pandemin. Samtidigt har färre låntagare fått påminnelseavgifter och studielån överförda till Kronofogden. Sammantaget gör CSN därför bedömningen att regelverket för studielån fungerat väl under...

  • Skrivet april 3, 2021
  • 0
 • Rekordmånga studerande med studiemedel under 2020

  Aldrig tidigare har CSN hjälpt så många studerande som under förra året. Under 2020 fick 559 300 personer studiemedel, 56 400 fler än 2019. Antalet studerande ökade inom alla utbildningsnivåer, visar CSN:s årsredovisning. Totalt fick 394 000...

  • Skrivet mars 6, 2021
  • 0
 • Inga stora skillnader i boendekostnader för högskolestuderande – oavsett utbildningsort

  Varje fjärde högskolestuderande med studiemedel anger att det har det svårt att hitta en bostad i samband med studierna. Däremot upplevs boendekostnaden vara liknande vare sig man bor i Stockholm, Malmö, Göteborg eller i mindre städer. Det...

  • Skrivet januari 25, 2021
  • 0
 • Studerande mår sämre i spåren av pandemin

  Andelen studerande som uppger att de mår bra eller mycket bra har minskat sedan 2017. Andelen som mår dåligt eller mycket dåligt har samtidigt ökat. En förklaring till det försämrade läget är pandemin, visar en ny undersökning...

  • Skrivet december 30, 2020
  • 0
 • CSN föreslår att giltighetstiden för körkortslån förlängs

  CSN vill att giltighetstiden för körkortslån förlängs från ett år till tre år. Myndigheten vill även utveckla sin information för att få fler personer att utnyttja lånet. Det redovisas i en ny rapport till regeringen. I somras...

  • Skrivet december 28, 2020
  • 0