All posts tagged "Devex"

  • Ny rapport understryker lokalsamhällens roll i arbetet mot hunger

    Att utrota hunger under de kommande åtta åren kommer att kräva en radikal omställning med tanke på hur covid-19, klimatförändringar och konflikter lett till ökad hunger globalt. Utmaningarna är komplexa, så även lösningarna, och omställningen kräver samarbete...

    • Posted februari 5, 2022
    • 0