Alla inlägg taggade "Diabetes"

 • Typ 1-diabetes kopplat till psykisk ohälsa

  Barn med typ 1-diabetes och deras närmaste familjemedlemmar löper högre risk att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med dem utan sjukdomen, enligt en stor studie av forskare vid Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Diabetes Care. Fynden...

  • Skrivet augusti 6, 2022
  • 0
 • Ny typ av diabetesläkemedel får klartecken

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar att läkemedlet Mounjaro (tirzepatid) ska godkännas för behandling av typ 2-diabetes. Mounjaro blir därmed det första i en ny klass av läkemedel med samtidig stimulerande effekt på receptorer för de bägge tarmhormonerna...

  • Skrivet augusti 1, 2022
  • 0
 • Herpesinfektion kan öka risken för typ 2-diabetes

  Hittills har virus enbart misstänkts att ha samband med utvecklingen av typ 1-diabetes. Men nu visar tyska forskare att virusinfektion mycket väl även kan handla om riskökning för typ 2-diabetes. De har funnit att två vanliga herpesvirus...

  • Skrivet juli 23, 2022
  • 0
 • Miljögifter kan leda till typ 1-diabetes

  I en alldeles färsk rapport har forskare vid universitetet i Oslo i samarbete med universitetet i Tromsø visat att miljögifter troligen bidrar till att någon får typ 1-diabetes. Tester gjorda på råttor visar att även låga koncentrationer...

  • Skrivet juli 18, 2022
  • 0
 • Finns det kopplingar mellan Covid och diabetes

  Fler har drabbats av diabetes under pandemin, enligt diabetesforskare. Nu undersöker man om det är så att olika typer av diabetes kan utlösas av Covid. – Det finns starka belägg för att typ 2-diabetes ökar vid Covidinfektion,...

  • Skrivet februari 7, 2022
  • 0
 • Insulinets firade 100-årsdag

  Den 11 januari var det exakt 100 år sedan insulin användes första gången för att behandla typ 1-diabetes hos en människa. Upptäckten innebar att diabetes inte längre var en dödsdom för den drabbade. Sjukdomen diabetes har varit...

  • Skrivet januari 16, 2022
  • 0
 • Ny rapport visar att de fattigaste länderna drabbas värst av diabetes

  I dag lever 537 miljoner vuxna människor med diabetes. Det är 74 miljoner fler än för två år sedan, enligt en ny rapport från Internationella Diabetesfederationen (IDF). Merparten av världens diabetiker finns i låg- eller medelinkomstländer. Den...

  • Skrivet januari 11, 2022
  • 0
 • Brödstudie undersöker genernas betydelse för att bryta ner mat

  Det finns mycket forskning om vilken kost som minskar risken för typ 2-diabetes, men det behövs mer kunskap om hur våra gener påverkar vår förmåga att bryta ner mat. Nu ger en ny studie som har letts...

  • Skrivet januari 7, 2022
  • 0
 • Tips inför julmiddagen för diabetiker

  Julmiddagen blir en av årets stora höjdpunkter. Men ska du också ta hand om ditt blodsocker kan julmiddagen vara en stor utmaning. Här är tipsen som kan göra det lite lättare för dig! Först och främst: Den...

  • Skrivet december 23, 2021
  • 0
 • Snart ett år med riktade hälsosamtal i Hällefors och Kopparberg – Tidigt upptäckt av diabetes en av vinsterna

  I början av 2021 drog satsningen Riktade hälsosamtal i gång vid vårdcentralerna i Hällefors och Kopparberg. Att på det här sättet tidigt upptäcka till exempel diabetes är en stor vinst för den enskilde såväl som för sjukvården...

  • Skrivet december 17, 2021
  • 0