All posts tagged "Diabetes"

 • Olika läkare och få vårdbesök för många med diabetes

  Ett regelbundet stöd från vården är avgörande för en bra hälsa, eftersom personer med diabetes själva ansvarar för egenvården av sjukdomen. Många träffar dock inte en diabetesläkare varje år, och bland personer med diabetes typ 2 uppger...

  • Posted november 18, 2023
  • 0
 • Ägare till hund med diabetes har ökad risk

  Hundägare som har en hund med diabetes löper högre risk att själva diagnosticeras med typ 2-diabetes jämfört med ägare till hundar utan diabetes. För kattägare och deras katter tycks dock inga sådana samband finnas. Det här visar...

  • Posted juli 30, 2023
  • 0
 • Många med diabetes nu helt utan läkemedel

  Nära fyra av tio med diabetes uppger i en helt ny medlemsundersökning att de i år har råkat ut för att deras medicin inte fanns på apoteket, av dessa står nu nästan var tionde helt utan medicin....

  • Posted juli 18, 2023
  • 0
 • Skolor brister i stödet till barn med diabetes

  Många föräldrar till barn med diabetes lever med oro och stress. Samtidigt brister stödet till barnen i skolan. Var tredje vårdnadshavare uppger att vården inte informerat skolan om barnets behov och drygt var femte har själva tvingats...

  • Posted januari 29, 2023
  • 0
 • Coronaviruset ökar risken för typ 1-diabetes

  Flera norska sjukhus rapporterar om en ökning av antalet diabetesdiagnoser bland barn och unga. Nu bekräftar FHI att barn som har haft en coronainfektion har en högre risk att utveckla typ 1-diabetes. Utan nödvändig behandling kan typ...

  • Posted november 4, 2022
  • 0
 • Dieten som kan minska risken för diabetes

  Kan utveckling av diabetes typ 2 undvikas genom kost med lågt gluteninnehåll? Det ska forskare vid Högskolan i Skövde och Göteborgs universitet utreda i ett nytt forskningsprojekt. Personer som löper hög risk att utveckla glutenintolerans är också...

  • Posted oktober 26, 2022
  • 0
 • Förändringar i gallsyrorna kan kopplas till diabetes hos små barn

  Störningar i samspelet mellan gallsyror och den medfödda bakteriefloran i tarmarna kan öka risken för typ 1-diabetes, det visar forskning om små barns första år i livet. – Vi har fått ny kunskap om hur sjukdomen börjar...

  • Posted oktober 12, 2022
  • 0
 • Andelen diabetiker med Charcotfot har ökat

  En ny svensk studie har undersökt förekomsten av Charcotfot hos diabetiker i Sverige och vanliga riskfaktorer för att utveckla sjukdomen. Resultaten visar bland annat på könsskillnader. Charcotfot är en komplikation som främst drabbar diabetespatienter med perifer neuropati....

  • Posted september 30, 2022
  • 0
 • Sambandet mellan diabetes och urinvägsinfektioner

  Sänkt immunförsvar och återkommande infektioner är vanligt vid typ 1- och typ 2-diabetes. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att personer med diabetes har lägre nivåer av den antimikrobiella peptiden psoriasin, som ingår i kroppens immunförsvar, vilket...

  • Posted september 25, 2022
  • 0
 • Typ 1-diabetes kopplat till psykisk ohälsa

  Barn med typ 1-diabetes och deras närmaste familjemedlemmar löper högre risk att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med dem utan sjukdomen, enligt en stor studie av forskare vid Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Diabetes Care. Fynden...

  • Posted augusti 6, 2022
  • 0