All posts tagged "Domstolar"

 • Regeringen utökar stödet till Sveriges Domstolar

  Den utmanande samhällsutvecklingen ställer krav på utökade resurser inom många områden och myndigheter, inte minst inom rättsväsendet. Regeringen föreslår därför i vårändringsbudgeten för 2024, att ytterligare 100 miljoner kronor tillförs Sveriges Domstolar. Syftet med tillskottet är att...

  • Posted april 7, 2024
  • 0
 • Domstolsverket ska förstärka säkerhetsarbetet för domstolarna

  Domstols­verksam­heten ställs nu, liksom övriga myndig­heter inom rätts­väsendet, inför nya säker­hets­relaterade utmaningar. Därför ska Domstols­verket kartlägga vilket behov dom­stolarna har av ytter­ligare säker­hets­höjande åtgärder. Utifrån kart­lägg­ningen ska Domstols­verket identifiera hur myndig­heten kan utveckla sitt stöd till domstolarna...

  • Posted juli 2, 2023
  • 0
 • Förstudie om domstolarna kan använda statliga servicekontor

  På flera platser i landet kan det komma att bli enklare för medborgare som ska delta i en förhandling vid en domstol. Domstolsverket har tillsammans med Statens servicecenter startat en förstudie med målet att utreda förutsättningarna för...

  • Posted juni 26, 2021
  • 0