Regeringen utökar stödet till Sveriges Domstolar

By on 7 april, 2024
Arkivbild

Den utmanande samhällsutvecklingen ställer krav på utökade resurser inom många områden och myndigheter, inte minst inom rättsväsendet. Regeringen föreslår därför i vårändringsbudgeten för 2024, att ytterligare 100 miljoner kronor tillförs Sveriges Domstolar.

Syftet med tillskottet är att domstolarna ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet i takt med övriga satsningar på rättsväsendet.

Brottsutvecklingen har ökat arbetsbördan på domstolarna, bland annat genom större mål. Domstolarna har rekryterat mer personal för att bemöta denna arbetsbörda, vilket har lett till ökade kostnader. Samtidigt har kostnader för säkerhet genom exempelvis fler ordningsvakter ökat.

Regeringen föreslår därför utökat stöd till Sveriges Domstolar för att verksamheten ska kunna fortgå i takt med övriga satsningar på rättsväsendet. Det utökade stödet är viktigt för att bibehålla rättssäkerheten och upprätthålla allmänhetens förtroende för domstolarna.

Det har tidigare aviserats att Sveriges Domstolars anslag beräknas öka från 7 till 8,2 miljarder kronor mellan 2023 och 2026.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login