All posts tagged "Utökar"

  • Regeringen utökar stödet till Sveriges Domstolar

    Den utmanande samhällsutvecklingen ställer krav på utökade resurser inom många områden och myndigheter, inte minst inom rättsväsendet. Regeringen föreslår därför i vårändringsbudgeten för 2024, att ytterligare 100 miljoner kronor tillförs Sveriges Domstolar. Syftet med tillskottet är att...

    • Posted april 7, 2024
    • 0