Alla inlägg taggade "Stöd"

 • Ytterligare 100 miljoner till elevhälsan

  Regeringen har i dag beslutat om en ändring i Skolverkets regleringsbrev som innebär att det öppnas upp för att ytterligare 100 miljoner kronor kan betalas ut för personalförstärkning inom elevhälsan. Elevhälsan omfattar skolläkare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog....

  • Skrivet juni 30, 2022
  • 0
 • Nu öppnar ansökan om krisstöd för fjäderfä

  Från och med idag den 27 juni kan du som är producent inom fjäderfäsektorn söka krisstöd för ökade kostnader i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Söker gör du via länsstyrelsens e-tjänst. Samtliga ärenden som berör krisstöd...

  • Skrivet juni 29, 2022
  • 0
 • Stöd till jordbävningsdrabbade i Afghanistan

  Den kraftiga jordbävningen i östra Afghanistan i förra veckan har drabbat befolkningen hårt, med många döda och skadade, och många hur har helt eller delvis förstörts. Biståndsmyndigheten Sida ger nu ett stöd på fem miljoner kronor till...

  • Skrivet juni 28, 2022
  • 0
 • Stöd till Ukraina skickas från EU:s sjukvårdslager

  Ukraina har efterfrågat stöd med sjukvårdsutrustning via EU:s civilskyddsmekanism ERCC. EU kommer att skicka 580 000 skyddsförkläden från det sjukvårdslager i Sverige som MSB ansvarar för. Sjukvården i Ukraina är ansträngd och landets sjukvårdsmateriel är otillräcklig. Ukraina...

  • Skrivet juni 24, 2022
  • 0
 • Utökat stöd till gemensam FN-fond i Afghanistan

  Biståndsmyndigheten Sida har beslutat ge ytterligare 200 miljoner till FN:s gemensamma fond i Afghanistan. Totalt uppgår stödet nu till drygt 300 miljoner kronor. En redan svår situation, till följd av torka, matosäkerhet, utdragen konflikt, folkfördrivning och covid-19-pandemin,...

  • Skrivet juni 24, 2022
  • 0
 • Ökad takt i utbyggnaden av bredband

  Regeringen ökar takten i bredbandsutbyggnaden, regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att verka för att de tre miljarder som tillförs myndighetens stöd för bredbandsutbyggnad från 2023, främst ska satsas på utbyggnad i områden som har...

  • Skrivet juni 22, 2022
  • 0
 • Stöd för att berätta om våld

  Stöd för att berätta om våld i nära relationer, personer med kognitiva funktionsnedsättningar har en ökad risk att bli utsatta för våld i nära relationer – och de kan ha svårare att berätta om det. Därför utvecklar...

  • Skrivet juni 14, 2022
  • 0
 • Statligt stöd får skola att blomma och ger grönsaker till skolmaten

  Vid sidan av Länsstyrelsens myndighetschef, landshövdingen, finns insynsrådet – ett rådgivande organ som utses av regeringen för att tillföra extern kompetens och ge medborgerligt inflytande. Måndag, 13 juni, lämnar landshövdingen och insynsrådet möteslokalen och beger sig ut...

  • Skrivet juni 10, 2022
  • 0
 • Brister i stödet till omhändertagna unga

  6 av 10 kommuner uppger att de inte ger ett tillräckligt bra stöd till omhändertagna unga i övergången till vuxenlivet. En majoritet av kommunerna erbjuder inte något särskilt stöd för att de unga som omhändertagits ska klara...

  • Skrivet juni 9, 2022
  • 0
 • Nyckelfonden delar ut 13 miljoner till 22 medicinska forskningsprojekt

  Sedan starten 1989 har Nyckelfonden delat ut nära 200 miljoner kronor till forskningsprojekt inom Region Örebro län. Det unika med fonden är att den stöder den medicinska och patientnära forskningen i regionen. Resultaten av forskningen har kommit...

  • Skrivet juni 4, 2022
  • 0