Alla inlägg taggade "Stöd"

 • Kumla kommun erbjuder stöd i roll som förälder

  Ring föräldratelefonen för att få stöd i sin roll som förälder i Kumla kommun. Har du utmaningar i din roll som förälder? Ring till familjeenhetens föräldratelefon och prata med en engagerad och erfaren familjebehandlare.   Man når...

  • Skrivet januari 17, 2022
  • 0
 • Stöd till regionernas eventuella prioriteringar i arbetet med testning för covid-19

  Smittspridningen av covid-19 är mycket omfattande och befaras öka under ytterligare några veckor. Folkhälsomyndigheten har tagit fram underlag till regionerna för hur de vid behov kan prioritera i arbetet med testning och smittspårning i en övergångsperiod. Kapaciteten...

  • Skrivet januari 14, 2022
  • 0
 • Stöd till drabbade av ”supertyfonen” Rai i Filippinerna

  Behovet av hjälp är enormt efter att den kraftiga tyfonen slog in över land i Filippinerna för två veckor sedan. Biståndsmyndigheten Sida har beviljat ett stöd på 4,5 miljoner kronor till 11 750 drabbade genom organisationen Islamic...

  • Skrivet januari 6, 2022
  • 0
 • Vaccin, sjukvård och stöd till palestinska flyktingar i Libanon

  Redan före coronapandemin var palestinska flyktingar i Libanon en utsatt grupp. Dessvärre har socio-ekonomiska och politiska kriserna i landet allvarligt försämrat möjligheterna att få tillgång till hälso- och sjukvård och vaccin. Tillsammans med Röda Korset/Röda Halvmånen satsar...

  • Skrivet december 29, 2021
  • 0
 • 600 miljoner till energiomställningens kompetensförsörjning

  Tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och akademi finansierar Energimyndigheten 11 kompetenscentrum som ska bygga upp kunskap och kompetens som accelererar omställningen bort från fossilsamhället och stärker Sveriges konkurrenskraft. Energimyndighetens stöd på 600 miljoner kronor utgör en tredjedel...

  • Skrivet december 20, 2021
  • 0
 • Milstolpe för nya stöd och ersättningar till jordbruk och landsbygd från 2023

  Den 16 december fattade regeringen beslut om Sveriges strategiska plan för jordbrukspolitiken från 2023. Målet är att Sverige ska ha en hållbar livsmedelsproduktion, ekonomiskt, miljömässigt och socialt, samt ge förutsättningar för landsbygder att utvecklas i hela landet....

  • Skrivet december 18, 2021
  • 0
 • Ekonomiskt stöd till Skoindustrimuseet och ArkivCentrum

  Skoindustrimuseet i Kumla och ArkivCentrum i Örebro län får ett tillfälligt stöd på 200 000 respektive 250 000 kronor. Det fattade Region Örebro läns kulturnämnd beslut om i dag. Skoindustrimuseet i Kumla har gjort ansträngningar för att...

  • Skrivet december 16, 2021
  • 0
 • Sex miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att ta fram pedagogik för global rättvisa

  Globala rättvisefrågor är komplexa och laddade med starka intressekonflikter. Louise Sund, forskare i pedagogik, har fått 6 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att leda ett projekt som tillsammans med lärare ska ta fram ett pedagogiskt verktyg för...

  • Skrivet november 19, 2021
  • 0
 • Utökat stöd till Svenska Afghanistankommittén

  Svenska Afghanistankommittén får ytterligare 56 miljoner kronor som ska gå till organisationens hälsoprogram och covidprojekt, vars finansiering via afghanska hälsoministeriet och Världsbanken har upphört. Utöver hälsokliniker på landsbygden ska det utökade stödet från biståndsmyndigheten Sida gå till...

  • Skrivet november 12, 2021
  • 0
 • Appen som hjälper pressade anhöriga

  Sjukdomar ställer tuffa krav på familjen. Det vet Linda Gustafsson vars pappa drabbades av demens. Nu utvecklar hon appen Bryr som hjälper anhöriga att hålla koll på alla praktiska saker som behöver göras och dela på ansvaret....

  • Skrivet oktober 24, 2021
  • 0