All posts tagged "Stöd"

 • Stärkt stöd till ukrainare som vårdats i Sverige

  Regeringen har beslutat att de patienter och anhöriga som evakuerats till Sverige från Ukraina för att få vård, ska kunna få hjälp med resekostnaderna om de vill återvända hem efter behandlingen. Migrationsverkets uppdrag att arbeta med medicinska...

  • Posted juni 23, 2024
  • 0
 • Förnyat och stärkt WHO-samarbete

  Förnyat och stärkt WHO-samarbete för stöd till det globala antibiotikaarbetet. Världshälsoorganisationen, WHO, har gett förnyat uppdrag till det samarbetscenter för antibiotikafrågan som finns på Folkhälsomyndigheten. Sedan 2016 har centret tillhandahållit stöd till WHO i att stärka det...

  • Posted juni 18, 2024
  • 0
 • Kulturnämnden bidrar till ett stärkt civilsamhälle

  Region Örebro läns kulturnämnd vill stärka civilsamhället och ger därför 200 000 kronor i stöd till civilsamhällsorganisationerna inom Partnerskapet för sociala innovationer, det beslutades vid gårdagens sammanträde. – Genom att stärka föreningslivet och civilsamhället bidrar vi till...

  • Posted juni 12, 2024
  • 0
 • Stöd från anhöriga viktigt när mammor och barn flyr från våld

  Vänner och familj spelar ofta en viktig roll för kvinnor och barn som flyr våld i nära relationer. Samtidigt har många våldsutsatta kvinnor ett begränsat socialt nätverk, som en konsekvens av våldet. – Det behövs en medvetenhet om...

  • Posted juni 12, 2024
  • 0
 • Kända poeter tar poesin till skolor i Örebro län

  Under våren startar Författarcentrum Öst med stöd av Region Örebro län ”P som i poesi”, ett nytt läsfrämjande projekt i skolor i länet där fjärdeklassare ska få besök av kända poeter. Författarcentrum Öst har förmedlat författarbesök till...

  • Posted juni 10, 2024
  • 0
 • Ny regional strategi för Syrienkrisen antas

  Regeringen har beslutat om en ny regional strategi för Syrienkrisen. Det handlar om 880 miljoner kronor fördelat över tre år, där insatserna ska genomföras av Sida. Sveriges engagemang syftar till att stödja den syriska befolkningen i Syrien,...

  • Posted juni 8, 2024
  • 0
 • UD tilldelar OperationAid fem miljoner kronor

  Utrikesdepartementet bidrar med fem miljoner kronor, till den ideella föreningen OperationAids projekt i södra Ukraina. Projektet ger barn och ungdomar möjlighet att delta i regelbundna fritidsaktiviteter utanför hemmet, för att stärka deras återhämtningsförmåga och mildra framtida psykiska...

  • Posted juni 5, 2024
  • 0
 • Två miljarder kronor i nytt stöd från IFU till Ukraina

  International Fund for Ukraine (IFU) som Sverige är en bidragande partner till, har meddelat om ett nytt stödpaket på 150 miljoner pund (175 miljoner euro, två miljarder kronor) för att stärka Ukrainas militära kapacitet. Paketet består av...

  • Posted maj 24, 2024
  • 0
 • EU fattar historiskt beslut

  Till följd av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, fattade EU beslut om att immobilisera den ryska centralbankens tillgångar i EU. Under det svenska ordförandeskapet inrättades en arbetsgrupp i EU, med syfte att undersöka möjligheten att använda frysta...

  • Posted maj 23, 2024
  • 0
 • Åtta miljoner till föreningar i Örebro län

  Under 2023 delade Allmänna Arvsfonden ut åtta miljoner kronor till ideella föreningar för nyskapande lokala projekt i Örebro län, det är en ökning med 14 procent jämfört med året innan. Totalt delade Arvsfonden under året ut 763...

  • Posted maj 22, 2024
  • 0