All posts tagged "Stöd"

 • Regionalt stöd till kulturskolor

  Regionalt stöd till kulturskolor för verksamheter i resurssvaga områden, länets kulturskolor får stöd för att bedriva verksamhet i resurssvaga områden i Lindesberg, Örebro, Karlskoga och Hallsberg – de gula markeringarna. Region Örebro läns kulturnämnd avsätter 700.000 kronor...

  • Posted juni 9, 2023
  • 0
 • Ny vägledning ger stöd till skolan vid våldshandlingar

  Skolattacker är ovanligt i Sverige men de kan få allvarliga konsekvenser, genom medvetenhet och kunskap kan skolan öka säkerheten för både elever och anställda. Därför har en ny vägledning med stöd till skolledning, skolpersonal och säkerhetsansvariga tagits...

  • Posted juni 9, 2023
  • 0
 • Ekonomiskt stöd för länets konsertarrangörer

  Region Örebro län inrättar ekonomiskt stöd för länets konsertarrangörer, nu ska det professionella musikområdet stärkas. Det menar Region Örebro läns kulturnämnd som beslutade om ett årligt stöd på 150 000 kronor till länets konsertarrangörer. – Vi arbetar...

  • Posted juni 8, 2023
  • 0
 • Stöd till kultur i resurssvaga områden

  Region Örebro län avsätter 700 000 kronor till länets kulturskolor så att de kan bedriva verksamhet i resurssvaga områden under åren 2023-2025, det beslutade kulturnämnden vid dagens sammanträde. – Kulturskolan bedriver en mycket bra verksamhet där barn...

  • Posted juni 7, 2023
  • 0
 • Ytterligare tio miljoner till medmänskligt stöd

  Ytterligare tio miljoner till medmänskligt stöd via hjälplinjer och chatt. Regeringen förstärker satsningarna inom området för psykisk hälsa och suicidprevention, och ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att fördela ytterligare 10 miljoner kronor under 2023 till ideella organisationer som...

  • Posted juni 7, 2023
  • 0
 • Skydd och hjälp till barn blir nytt steg

  Skydd och hjälp till barn blir nytt steg i Sveriges stöd till Ukraina. Över 7 miljoner människor i Ukraina har tvingats lämna sina hem och söka temporärt skydd från den ryska aggressionen, i Ukraina och i andra europeiska...

  • Posted juni 6, 2023
  • 0
 • Här är projekten som får stöd av Musikhjälpen

  Musikhjälpens insamlade medel är fördelade. Projekten bidrar till en tryggare barndom på flykt från krig, hundratusentals barn i elva olika kriser runt om i världen får stöd. – Barn drabbas hårdast under flykt. Det är ett oerhört...

  • Posted juni 5, 2023
  • 0
 • Frövifors Pappersbruksmuseum får stöd

  Riksantikvarieämbetet har fördelat 17 miljoner kronor i projektbidrag till ideella kulturarvsverksamheter under 2023. Drygt 100 organisationer i hela landet får bidrag – däribland Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum som får 189.000 kronor till ”Stiftelsens hjärta 2 – Röster från...

  • Posted juni 4, 2023
  • 0
 • ”Kulturella kraftfält på landsbygden” får fortsatt stöd

  Kulturrådet har fördelat totalt 31 miljoner kronor i bidrag för regional kulturverksamhet till 78 aktörer i Sverige, däribland Region Örebro Län som får 550.000 kronor i fortsatt stöd till projektet ”Kulturella kraftfält på landsbygden” och Gala Dance...

  • Posted juni 1, 2023
  • 0
 • Tre nya projekt i Ukraina får stöd av Radiohjälpen

  12,8 miljoner kr har beviljats till projekt i Ukraina, tack vare allmänhetens engagemang för Ukraina har flera nya beslut fattats. Stödet riktas främst till barns överlevnad inom landet. Tre nya Ukraina-beslut om stöd har fattats av Radiohjälpens...

  • Posted maj 28, 2023
  • 0